KPSS Coğrafya Testleri çöz

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular - çöz

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular
KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Akdeniz Bölgesi’yle Karadeniz Bölgesi arasında farklılık göstermesi enlem etkisine bağlanamaz?

Soru 2


Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate alındığında buharlaşma en fazla olur?

Soru 3


Türkiye’nin orta kuşakta bulunması, aşağıdaki ekonomik özelliklerden hangisini etkilemiştir?

Soru 4


AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ekolojik dengeyi bozan etkenlerden biri değildir?

Soru 5


Aşağıdaki göllerden hangisi, bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur?

Soru 6


Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki sıradağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


I. Yamaç eğiminin fazlalığı

II. Orman üst sınırı

III. Yıllık yağış tutarı

IV. Körfez ve yarımada sayısı

Dağların kıyıya göre uzanışlarının farklı olması, Ege Bölümü kıyılarıyla Doğu Karadeniz Bölümü kıyılarının yukarıdakilerden hangileri bakımından farklı olmasında etkilidir?

Soru 8


Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platolarından daha erken hasat edilir.

Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 9


Türkiye’nin kıyı ovalarında aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygın olarak görülür?

Soru 10


Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, yükseltinin fazla olmasının sonucu değildir?

Paylaş

Testin Enleri

Burçak Yılmaz
Doğru: 10
100 Puan
Berfinyay
Doğru: 10
100 Puan
murat yıldız
Doğru: 10
100 Puan
NoNu
Doğru: 10
100 Puan
Ucalani
Doğru: 10
100 Puan
fatihnisanci
Doğru: 10
100 Puan
Hayf
Doğru: 10
100 Puan
engieer
Doğru: 10
100 Puan
gamze17
Doğru: 10
100 Puan
şekercan
Doğru: 10
100 Puan