KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 çöz

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2Soru 1


Akdeniz Bölgesinin dağlık ve platoluk kesimlerinin jeomorfolojik özellikleri;

I. Yaylacılık,

II. Ticaret,

III. Turizm,

IV. Ulaşım

etkinliklerinden hangilerini olumlu yönde etkilemiştir?

Soru 2


Türkiye’nin coğrafi bölgeleri belirlenirken fiziki, beşeri ve ekonomik özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Fiziki özellikler içerisinde de yer şekilleri belirleyici olmuştur.

Buna göre, Ege Bölgesi’nin sınırlarının, diğer kıyı bölgelerinin aksine iç kesimlere daha fazla sokulması, bölgedeki dağların hangi özelliğiyle açıklanabilir?

Soru 3


Türkiye’de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?

Soru 4


Bir ürünün herhangi bir yerde üretilmesi her zaman mümkün olsa bile, o üründen ekonomik değer taşıyacak ölçüde yüksek verim alınması iklim koşullarına bağlıdır.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde yetiştirilen üzümde verimlilik ekonomik değer taşıyacak ölçüde değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde en az etkilidir?

Soru 6


Türkiye’de kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranının artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de kırsal kesimden kentlere göçe neden olduğu söylenemez?

Soru 8


Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölge özellikleri o bölgenin nüfusunu artırıcı rol oynar?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köy altı yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olduğu alanlar arasında yer almaz?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 çöz

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 soru ve cevapları çözün. KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 sorularını çöz KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 çöz. KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 soru ve cevapları çözün. KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 sorularını çöz KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 test sorularını çöz.

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2 Soruları

2021 KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 2