2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III - çöz

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III soruları cevapları
2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IIISoru 1


Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi'nin payı yaklaşık en fazladır?

Soru 2


Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır.

İskenderun'un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Türkiye'de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?

Soru 4


Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?

Soru 5


Aşağıdaki grafikte, 1997 genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun coğrafi bölgelere dağılışı gösterilmiştir.

Grafikte l numara ile gösterilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


l. Jeotermal santral

II. Petrokimya

III. Termik santral

Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınma kurulması zorunludur?

Soru 7


Türkiye'de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?

Soru 8


Türkiye'de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payı diğerlerinden daha azdır?

Soru 10


Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop'ta gündüz ve gece süreleri Antalya'dakinden daha uzundur?

Gündüz süresi - Gece süresi

Soru 12


Samsun'da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasında etkilidir?

Soru 13


Türkiye'de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir.

Buna göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en yaygın olması beklenir?

Soru 14


Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova'nın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 15


Türkiye'de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumunda doğrudan etkisi yoktur?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ait bir özellik değildir?

Soru 17


Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisi yer şekillerinin daha sade olması nedeniyle, tarıma daha elverişlidir?

Soru 18


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi, Marmara bölgesinde en azdır?

Paylaş

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.