2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XII

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XII

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XII - çöz

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XII soruları cevapları
2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XII

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XIISoru 1


Bitkilerin tohumdan çıkıp gelişerek tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen süreye vejetasyon dönemi denir. Vejetasyon süresi sıcaklığın - 8 C’nin üzerine çıkmasıyla başlar, +8 C’nin altına düşmesiyle sona erer.

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

Harita’da verildiği gibi en kısa vejetasyon döneminin Doğu Anadolu’da yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?

Soru 2


Haritada taralı olarak gösterilen yerlerde yapılan besi hayvancılığı ile ilgili,

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

I. Doğal koşullardan bağımsızdır.

II. Et ve süt verimi oldukça fazladır.

III. Daha çok geleneksel yöntemler kullanılır.

IV. Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulur?

Soru 3


Türkiye’de yer şekillerinin etkisiyle çevrelerinden farklı iklim özelliklerine sahip olan mikroklima alanlarında, yakın çevrede yetişmeyen tarım ürünleri yetişebilmektedir.

Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi belirtilen tarım ürünü için mikroklima alanı değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinde bir turistik varlık, bulunmadığı bir il ile eşleştirilmiştir?

Soru 5


2018 yılı itibariyle Türkiye’ye gelen turist sayısı en yüksek değerine ulaşarak 40 milyonu geçmiştir.

Buna göre, Türkiye’ye gelen turist sayısının önceki yıllara göre artış göstermesi aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

Soru 6


I. Jeotermal santral

II. Petrokimya

III. Termik santral

Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınma kurulması zorunludur?

Soru 7


Türkiye'de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?

Soru 8


Türkiye'de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Ekstrem doğa olayları, herhangi bir yerde doğa olaylarının, normal seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmesidir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde gerçekleşebilecek doğa olayı ekstrem olarak nitelendirilebilir?

Soru 10


Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Türkiye'de zaman zaman hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve çamur şeklinde yağışlara neden olan toz taşnımına;

I. samyeli

II. karayel

III. lodos

IV. imbat

rüzgârlarından hangilerinin yol açtığı söylenebilir?

Soru 12


Samsun'da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasında etkilidir?

Soru 13


Türkiye'de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir.

Buna göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en yaygın olması beklenir?

Soru 14


Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova'nın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 15


Türkiye'nin yıllık ortalama 112 milyar metreküp olan tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyelinin yılda ortalama 44 milyar metreküpü tüketilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de suyun tüketim alanları içerisinde yer almaz?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ait bir özellik değildir?

Soru 17


Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisi yer şekillerinin daha sade olması nedeniyle, tarıma daha elverişlidir?

Soru 18


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi, Marmara bölgesinde en azdır?

Paylaş

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

özge çolako
Doğru: 18
100 Puan
ayşe özyiği
Doğru: 18
100 Puan
yılmaz avcı
Doğru: 18
100 Puan
çalışkancem
Doğru: 17
94.4 Puan
oğuzhan kar
Doğru: 17
94.4 Puan