2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II - çöz

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II soruları cevapları
2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IISoru 1


Ülkemizde şekerpancarının en fazla üretildiği bölge hangisidir?

Soru 2


Türkiye'deki madenler ve madencilikle ilgili olarak aşağıda sıralanan yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 3


Aşağıdaki ürünlerden hanisinin üretiminin sınırlı olması, sadece iklime bağlı değildir?

Soru 4


Aşağıdaki illerimizin hangisinde, konfeksiyon endüstrisi en fazla gelişmiştir?

Soru 5


Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye'deki tarımın bir özelliği sayılamaz?

Soru 6


l. Araş

II. Susurlu

III. Kızılırmak

IV. Menderes

V. Sakarya

Yukarıda verilen nehirlerimizin hangisinde, aktığı bölgelerin yerleşim ve sanayileşme durumu dikkate

alındığında kirlenme oranı en azdır?

Soru 7


l. Kocaeli

!l. Bozüyük

III. İzmir

IV. Çan

Yukarı verilen merkezlerde gelişen endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Ülkemizde nüfus yoğunluğu, kıyı bölgelerimizde iç bölgelere oranla daha fazladır.

Bu kurala uymayan yöremiz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye'de et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?

Soru 10


Aşağıdaki etmenlerden hangisi, ülkemizdeki nüfus dağılışını en az etkilemektedir?

Soru 11


Ülkemizdeki Ürgüp-Göreme yöresi turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır?

Soru 12


Türkiye'de Karadeniz ile iç bölgeler arasında demiryolu bağlantısının sağlandığı iller hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 13


İzmir ve İstanbul limanlarının, diğerlerine oranla daha fala gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır?

Soru 14


Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi sanayi ve nüfus bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alır?

Soru 15


Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde, ekili dikili alanların bölge toprakları içindeki payı en fazladır?

Soru 16


Aşağıdaki yerlerin hangisinde;

i. Keten, kenevir

ii. Sarımsak

iii. Pirinç

Ürünleri yoğun olarak yetiştirilmektedir?

Soru 17


Türkiye'de ipek böcekçiliğinin en fazla geliştiği merkezler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Türkiye'de seramik endüstrisinin en çok geliştiği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: kpss, coğrafya, deneme
2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

trk gnş
Doğru: 18
100 Puan
mehmet atam
Doğru: 18
100 Puan
ayleyn
Doğru: 18
100 Puan
Durukan cos
Doğru: 18
100 Puan
MEHMET OMAÇ
Doğru: 17
94.4 Puan