KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı - çöz

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı soruları cevapları

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı


Soru 1


Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen "Aile Plânlaması" uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıda çeşitli ülkelerde gerçekleşen bebek ölüm oran çiftlemeleri verilmiştir.

Bunlardan hangi ikisi en fazla değerleri oluşturur?

Soru 3


Aşağıdaki dağ sıralarından hangi ikisinin oluşumu diğerlerine göre daha eskidir?

Soru 4


Aşağıdaki dağlardan hangisinde buzul şekillerine rastlanamaz?

Soru 5


I. Akarsuyun bol miktarda materyal taşıması

II. Kıyıdaki deniz altı derinliğinin fazla olması

III. Kıyı akıntılarının güçlü olması

Bazı kıyılarda delta oluşması Yukarıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 6


I. Erciyes Dağı

II. Nemrut Dağı

III.Tendürek Dağı

IV. Hasan Dağı

Yukarıdakilerden hangileri iç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağlardandır?

Soru 7


I. Pamukkale travertenleri

II. İç Anadolu obrukları

III. Peri bacaları

IV. Damlataş Mağarası

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karstik şekillerden değildir?

Soru 8


Aşağıdaki göllerde hangisi oluşumuna göre aynı kökenli değildir?

Soru 9


Türkiye'nin büyük bir kısmında yaz ayları kurak olduğundan akarsuların seviyesi yaz döneminde çekilir. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin seviyesinde yazın çekilme beklenemez?

Soru 10


I. elektrik enerjisi üretmek

II. sulama suyu sağlamak

III. iklimin değişmesini sağlamak

IV. bitki örtüsünü korumak

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde baraj yapım amaçlarındandır?

Soru 11


Aşağıdaki bölgelerden hangisinde don olaylarına en az rastlanır?

Soru 12


Aşağıdaki yerlerden hangisinde en fazla yağış yazın düşmektedir?

Soru 13


Türkiye'de görülen iklim özellikleri aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

Soru 14


Sis aşağıdaki hangi doğal çevrede oluşmaz?

Soru 15


Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yıllık orta lama yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır?

Soru 16


Heyelan ve kütle hareketleri ülkemizde e fazla hangi bölümde görülür?

Soru 17


Bir yerleşim yerinin geçici olması neye bağlıdır?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi volkanik platolarımıza iki örnektir?

Soru 19


Doğu Anadolu Bölgesi'nde en yaygın olan orman türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Bazı tarım bitkilerinin yoğun olarak yetiştirildiği bölgelere o bitkinin "tarım bölgesi" denir.

Aşağıdaki bitkilerden hangisinin ülkemizde belirli bir tarım bölgesi yoktur?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Coğrafya Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

murat taşyü
Doğru: 20
100 Puan
murat güler
Doğru: 20
100 Puan
nrtnbykl
Doğru: 19
95 Puan
yeşill
Doğru: 18
90 Puan
zahide kaya
Doğru: 18
90 Puan