2020 KPSS Coğrafya Test II

2020 KPSS Coğrafya Test II

2020 KPSS Coğrafya Test II - çöz

2020 KPSS Coğrafya Test II soruları cevapları
2020 KPSS Coğrafya Test II

2020 KPSS Coğrafya Test IISoru 1


Bir yerden endüstrinin kurulması ve gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri de ham maddeye yakınlıktır.

Bu genellemeye aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinde uyulmamıştır?

Soru 2


İstanbul - İzmit arasında, İzmir ve Manisa çevresinde, Adana - Mersin arasında aşağıdakilerin hangisi en çok gelişmiştir?

Soru 3


Şeker fabrikaları şeker pancarı üretim alanlarına yakın kurulur.

Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinde şeker fabrikası kurulmamıştır?

Soru 4


Aşağıdaki şehirlerin hangisinde ticari faaliyetler daha fazla gelişmiştir?

Soru 5


Aşağıdaki limanlardan hangisi iç kesimlerle bağlantısı az ve arka bölgesi dağlık olduğu için gelişememiştir?

Soru 6


Ege kıyılarında bulunan Efes şehri eski dönemlerde liman şehri iken şu an denizde uzakta kalmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Karadeniz Bölgesi

II. Ege Bölgesi

III. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

IV. Doğu Anadolu Bölgesi

V. Akdeniz Bölgesi

Türkiye'nin yukarıda verilen coğrafi bölgeleri, sosyoekonomik yönden gelişmişlik oranlarına göre değerlendirildiğinde en alt sırada hangisi yer alır?

Soru 8


Türkiye'de görülen gecekondulaşma olayıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?

Soru 9


I. Dünyada çocuk ölümleri en fazla 7-10 yaş arasında olmaktadır.

II. Çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu yerler arasında Avrupa ve K. Amerika ülkeleri yer almaktadır.

III. Çocuk ölümlerinin en baş nedenleri arasında düzensiz beslenme alışkanlıkları gelmektedir.

IV. Çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri çocuk felcine karşı ve diğer hastalıklara karşı aşı

yapılmamasıdır.

V. Türkiye'de çocuk ölümleri Avrupa ve K. Amerika ülkelerine oranla daha düşüktür.

Dünyadaki çocuk ölümleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 10


I. Eğitim, sağlık, trafik hizmetlerinin yetersizliği

II. Çevre kirliliği

III. Alışveriş merkezlerinin azlığı

Yukarıdakilerden hangileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin önemli sorunları arasında bulunmaktadır?

Soru 11


Türkiye'de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan malzemeler konutların bulunduğu yerin iklim, bitki örtüsü ve jeolojik yapısına bağlı olarak değişir.

Buna göre, Ürgüp, Avanos ve Nevşehir çevresindeki konutlarda yapı malzemesi olarak aşağıdakilerin hangisinin kullanılması beklenir?

Soru 12


Aşağıdaki verilen yerlerin hangisinde yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkı daha fazladır?

Soru 13


Türkiye'nin en Doğu'su ile batısı arasında 19 meridyen farkının olması aşağıdakilerin hangisine doğrudan etki eder?

Soru 14


I. Nüfus yoğunluğunun fazla olması

II. Endüstri bitkilerinin daha fazla yetiştirilmesi

III. Kıyılarında büyük göllerin bulunması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Ege Bölgesi'ndeki delta ovalarının ortak özelliğidir?

Paylaş

2020 KPSS Coğrafya Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ecey
Doğru: 14
100 Puan
zeynep göl
Doğru: 14
100 Puan
kadir aksoy
Doğru: 14
100 Puan
fatih gözen
Doğru: 14
100 Puan
samsa1915
Doğru: 14
100 Puan