2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI çöz

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumu ile açıklanamaz?

Soru 2


Türkiye'nin en büyük tatlı su rezervine sahip olan gölü hangisidir?

(OSYM Çıkmış Soru!)

Soru 3


Türkiye'de dağların oluşmasında,

I. volkanizma,

II. deprem,

III. epirojenez,

IV. orojenez

iç kuvvetlerinden hangilerinin etkisi yoktur?

Soru 4


Bütünü ile Alp dağ kuşağı sisteminde yer alan Türkiye'nin büyük bir bölümü, III. Jeolojik Zaman'ın ortalarında meydana gelen geniş çaplı dağ oluşumu hareketleri geçirmiştir. Daha sonra dikey ve yatay yönde gelişen yer hareketleri meydana gelmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erozyonun sonuçlarından biri değildir?

Soru 6


Türkiye'de lodos, kıble ve sam yeli gibi rüzgarların sıcak karakterli olması;

I. esiş yönü,

II. karasal kökenli olması,

III. denizel kökenli olması

özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisinde yağış azlığının etkisi yoktur?

Soru 8


2018 kpss coğrafya deneme sınavı

Türkiye'de kırsal yerleşmelerden kentlere doğru göç hareketlerinin en büyük nedeni işsizliktir. Özellikle tarımda makineleşmeyle birlikte iş gücüne olan gereksinim azalmış, birçok insan yeni iş olanakları bulmak amacıyla kentlere göç etmeye başlamıştır.

Yukarıdaki haritada numaralanmış göç veren bölgelerden hangilerindeki göç, tarımda makineleşmeye bağlanamaz?

Soru 9


Karadeniz Bôlgesi'nde Rize, Artvin, Samsun illerinin tarım alanlarının farklılık göstermesi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 10


Aşağıda verilen barajlardan hangisi kemer yüksekliği bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alır?

Soru 11


I. Deprem - Yaz 

II. Sel ve taşkın - İlkbahar

III. Orman yangını - Yaz

IV. Heyelan - İlkbahar

V. Çığ - Kış

Doğal afetlerin en çok görüldüğü mevsim eşleştirmelerinden hangisiyle ilgili genelleme yapılamaz?

Soru 12


Afşin - Elbistan, Yatağan, Soma ve Gökova gibi termik santrallerin kuruluş yerinin tespitinde öncelikle dikkat edilen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdaki şehirlerden hangi ikisi arasında demir yolu bağlantısı yoktur?

Soru 14


Akdeniz ikliminin özelliklerini en iyi tanıtan tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


I. Bolu

II. Safranbolu

III. Trabzon

IV. İzmir

Yukarıdakilerden hangi ikisi inanç turizmi bakımından önem taşımaktadır?

Soru 16


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi verildiği yöre için monokültür bitki değildir?

Soru 17


Türkiye'de balıkçılık yeterince gelişmemiştir.

Balıkçılığın yeterince gelişmemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önleme ve çözme konusunda doğru yaklaşımlardan biridir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI çöz

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI sorularını çöz 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI çöz. 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI sorularını çöz 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI test sorularını çöz.

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI Soruları

2021 2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı XI