2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III - çöz

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III soruları cevapları
2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IIISoru 1


Türkiye'de bakı yönünün yıl boyu güney olması

I. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alması,

II. Doğu Yarım Küre'de yer alması,

III. ortalama yükseltinin fazla olması

özelliklerinden hangileriyle açıklanır?

Soru 2


Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın oluşumunda etkili olan jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Çarpık kentleşme

II. Asit yağmurları

III. Organik tarım

IV. Kuraklık

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de doğal afetlere yol açmaz?

Soru 4


Türkiye'nin güneyinde bulunan Toros Dağlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde kıta sahanlığı (şelf alanı) daha geniştir?

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

Soru 6


Gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın fazla olduğu yerlerde yükselti fazladır.

Buna göre bu fark aşağıdaki kentlerden hangisinde daha azdır?

Soru 7


Şekillerdeki yağış oluşum biçimlerinin görüldüğü kentler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

Soru 8


Bazı topraklar dış kuwetlerin biriktirmesiyle oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda dış kuvvetlerin biriktirme faaliyetleri etkili olmamıştır?

Soru 9


I. Yüksek kesimlerde gerçekleştirilir.

II. Dönemlik göç hareketidir.

III. Yağış rejimi düzenlidir. 

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de yaylacılığın yapıldığı yörelerin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?

Soru 10


Türkiye'de kentsel nüfusun giderek artmasında,

I. yeni eklenen büyükşehirler,

II. sanayileşmenin yükselmesi,

III. hızlı nüfus artışı,

IV. tarım ürünlerinin çeşitliliğinin fazla olması

faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?

Soru 11


Haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde tütün üretimi yapılmaz?

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

Soru 12


Türkiye'de balıkçılığın daha çok Doğu Karadeniz'de yapılmasında

I. balık miktarının fazla olması,

II. tarım alanlarının sınırlı olması,

III. tuzluluk miktarının az olması

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 13


Aşağıdaki maden - çıkarım yeri eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

Soru 14


Aşağıdaki hangi enerji kaynağı ile çalışan santraller hammaddeye uzak kurulamaz?

Soru 15


TÜİK Şubat 2018 verilerine göre, aşağıdaki tanm ürünlerinin hangisinin üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi birinci sırada yer alır?

Soru 16


Türkiye'de yapılan kümes hayvancılığının daha çok büyük kentler çevresinde gelişme göstermesi,

I. iklim koşullarının uygun olması,

II. tüketici nüfusun fazla olması,

III. ihracata yönelik üretimin yapılması

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

Soru 17


Türkiye'deki tüneller; karayolu, demiryolu ve su tünellerini içermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi demiryolu tüneli kapsamında yer almaktadır?

Soru 18


Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan İzmir'de aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisi gelişmemiştir?

Paylaş

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

2020hedef90
Doğru: 18
100 Puan
gokhann33
Doğru: 15
83.3 Puan
kübra y
Doğru: 15
83.3 Puan
turgay çepe
Doğru: 15
83.3 Puan
mustafa dev
Doğru: 15
83.3 Puan