2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II - çöz

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II soruları cevapları
2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IISoru 1


Aşağıdaki haritada gösterilen merkezlerden kalkan uçaklar doğuya doğru aynı hızda ve aynı yükseltide hareket ederlerse hangisi başlangıç noktasına daha geç ulaşır?

KPSS Coğrafya Deneme Soru

Soru 2


Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.

KPSS Coğrafya Deneme Soru 2

• Yağış miktarı en az

• Güneş enerjisinden yararlanma en az

• Kuraklık en fazla

• Sıcaklık en düşük

Bu yerlerden hangisine ait iklim özelliği yukarıda verilmemiştir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz ikliminin en önemli özelliğini yansıtır?

Soru 4


Türkiye'de, besi ve ahır hayvancılığının genellikle şeker fabrikası bulunan yörelerde yoğunlaşması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Soru 5


Çayır ve mera arazisi hayvanların otlatılması için ayrılmış alanlardır. Bu alanlardan kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde küçükbaş hayvancılık yaygın iken yaz yağışlarının fazla olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır.

KPSS Coğrafya Deneme Soru 5

Buna göre, haritada işaretli olan alanlardan hangisinde büyükbaş mera hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır?

Soru 6


Yaşadığımız yer depremde büyük zarar gördü. Bu nedenle Ankara’ya göçüp yerleşmemiz hayata tekrar bağlanmamızı sağladı.

Yukarıdaki ifadeleri söyleyen kişinin daha önce aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşadığı söylenemez?

Soru 7


Türkiye'de, iklim özellikleri göz-önüne alındığında, Akdeniz bölgesinde yetişen ürünler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8


Türkiye’deki göllerden,

- Tortum-heyelan,

- İznik-tektonik,

- Büyük Çekmece-dalga biriktirmesi,

- Kestel-karstik,

- Nemrut-volkanik olaylar sonucunda oluşmuştur.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak, Türkiye’de yer alan göllerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 9


Karadeniz Bölgesinde yükseklik artınca, bitki örtüsünde değişme gözlenir. Belirli bir yükseltiden sonra, bitki örtüsü cılızlaşır ve ortadan kalkar.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 10


Yaz kuraklığı hakim olan bir bölgede, aşağıdaki bitkilerde hangisinin üretimi zorlaşır?

Soru 11


Elinde yeterli miktarda sermayesi olan bir yatırımcı kendi şehrinde tekstil fabrikası kurmaya karar verdi.

Çünkü şehrinde;

• Pamuk üretimi yapılmakta

• Ulaşım ağı gelişmiş

• İş arayan çok sayıda kalifiye eleman

• Çevrede kurulmuş elektrik santralleri

• Ürünleri satabileceği kalabalık nüfus bulunuyordu.

Buna göre, bu yatırımcının şehri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 12


Antalya çevresini Göller yöresine bağlayan geçit aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Ülkemizde ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş ancak kalkınma potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur. Bu tür bölgelerin geliştirilmesi için bölgesel kalkınma projeleri yapılmaktadır. Bölgelerin kapasitesine uygun projeler oluşturularak yatırımlar teşvik edilmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen illerde desteklenen projelerden hangisi o yöre açısından ekonomik değildir?

Soru 14


Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi ile fay hatlarının uzanışı arasında paralellik görülmez?

Soru 15


Ülkemizde bazı sanayi tesisleri, işletme maliyeti açısından hammaddeye değil de enerji kaynağına yakın yerlerde kurulmaktadır.

Bu duruma;

I. Karabük ve Ereğli’deki demir-çelik,

II. İskenderun ve Gemlik’teki gübre,

III. Trabzon ve Rize’deki çay fabrikalarından

hangileri örnek olarak gösterilebilir?

Soru 16


Eskiden geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Zonguldak’ta, taşkömürünün bulunmasıyla birlikte aşağıdaki değişikliklerden hangisinin meydana geldiği savunulamaz?

Soru 17


Yıllık yağış miktarının fazla olduğu eğimli arazilerde meydana gelen heyelanlar ile kış sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde kar yağışlarına bağlı olarak oluşan çığ olaylan ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir.

KPSS Coğrafya Deneme Soru 17

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanların hangilerinde, heyelan ve çığ olaylarının etkisiyle ulaşımda daha fazla aksamaların meydana gelmesi beklenir?

Soru 18


Türkiye’nin coğrafi bölgeleri arasında;

• tarım ürünlerinin hasat zamanı

• hidroelektrik enerji potansiyelleri

• yıllık sıcaklık ortalamaları

özelliklerinin farklılık göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi öncelikle etkili olmuştur?

Paylaş

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

orhan gedik
Doğru: 17
94.4 Puan
kadir aksoy
Doğru: 17
94.4 Puan
ömer faruk
Doğru: 17
94.4 Puan
turgay çepe
Doğru: 17
94.4 Puan
sevcan yeti
Doğru: 17
94.4 Puan