2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IX

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IX

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IX - çöz

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IX soruları cevapları
2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IX

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IXSoru 1


Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir ülke olmasında aşağıdaki özel konum özelliklerinden hangisi daha çok etkilidir?

Soru 2


Haritada numaralarla gösterilen yerlerle ilgili aşağı­daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Cihanbeyli ve Taşeli platoları

I. küçükbaş hayvancılık yapılması,

ll. yetiştirilen tarım ürünleri,

lll. tarım alanlarının genişliği

özelliklerinden hangileri bakımından benzerdir?

Soru 4Haritada harflerle gösterilen yerlerle ilgili,

I. K'deki göl, tektonik olaylar ve volkanik setlerle oluşmuştur.

­ ll. L'deki göl, tektonik bir göldür ve yıl içinde alanı çok değişir.

lll. M'deki göl tektonik olaylar ve karstik süreçlerle oluşmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5


Aşağıda, bazı illerin ocak ayı sıcaklık ortalamaları ve­rilmiştir.

Hangi iller arasındaki sıcaklık farkı, enlem etkisiyle açıklanamaz?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru 7


Türkiye'deki endemik bitki çeşitliliğiyle ilgili araştır­ma yapan bir bilim insanları grubu, haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisine giderse daha başarılı olur?

Soru 8


Aşağıda bazı illerin yıllara göre aritmetik nüfus yoğunluğu verilmiştir:


Buna göre illerle ilgili;

I. Nüfusları artmıştır.

ll. Nüfusları değişmiştir.

lll. Fizyolojik nüfus yoğunlukları artmıştır.

yargılarından hangilerine kesin olarak varılabilir?

Soru 9


Köyaltı yerleşmeleri idari bakımdan köye bağlı yerleşmelerdir.

Buna göre aşağıdaki köyaltı yerleşmelerinden han­gisinin sürekli olarak aynı köye bağlı kalması beklenmez?

Soru 10


TÜİK Aralık 2018 verilerine göre aşağıdaki yerlerden hangisinin göçten dolayı nüfusu artmıştır?

Soru 11


Tarım ürünlerinin üretim miktarı yalnızca tarım alanlarının genişliğine bağlı olsaydı aşağıdaki illerden hangisinden elde edilen ürün miktarı daha fazla olurdu?

Soru 12


Aşağıda. 2014'te Türkiye'de sığır ve koyundan elde edilen süt oranları verilmiştir:


Sığırdan elde edilen verim daha yüksek olduğu halde Türkiye'de koyun besiciliğinin daha fazla olması

I. beslenme alışkanlıkları,

II. iklim koşulları,

lll. bitki örtüsü

koşullarından hangileriyle ilgilidir?

Soru 13


--- madeninin işlenmesiyle alüminyum metali elde edilir. Elektrik - elektronik sanayisinde, izolasyon malzemesi yapımında, konserve ve ambalaj sanayisinde ayrıca hafif olduğu için uçak sanayisinde kullanılır. Akseki, Sey­dişehir, Milas ve Saimbeyli çıkarıldığı başlıca yerlerdir.

Yukarıda kullanıldığı bazı alanlar ve çıkarıldığı yerler belirtilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Çanakkale - konserve

ll. Samsun - sigara

lll. İskenderun - demir çelik

IV. İzmit - petrol rafinerisi

Yukarıdaki sanayi kuruluşlarının hangilerinin belirtilen yerlerde kurulmasının nedeni ham maddeye yakınlıktır?

Soru 15


Aşağıda, 2014'te Türkiye'de taşınan yük ve yolcuların taşıma yapılan yollara oranı verilmiştir:


I ve IV numarayla gösterilen bu yollar aşağıdakiler­den hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Soru 16


I. Karain Mağarası

ll. Erciyes Dağı

III. Kapadokya

IV. Gordion

Yukarıdaki yerlerden hangisine yapılacak turistik gezide, hem yer şekilleri hem de kültür turizmi et­kinlikleri bir arada gerçekleştirilmiş olur?

Soru 17


Dış ticaret açığının azalması için bazı. ürünlerin Türki­ye'deki üretimi artmalı ve bunların ithalatı azalmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış ticaret açığının azalmasına etkide bulunmaz?

Soru 18


Türkiye'de üçüncü nükleer santral için

I. su kaynağı,

ll. deprem bakımından risk,

lll. elektrik enerjisi üretimi

koşullarından hangilerinin göz önünde bulundurul­ması beklenmez?

Paylaş

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IX sorularını online çözebilirsiniz.