KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IV

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IV

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IV - çöz

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IV soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IV

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IVSoru 1


Ülkemizde kaplıca ve ılıca turizminin yaygın olarak görülmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

Soru 2


Ülkemiz linyit yönünden çok zengin olduğu halde, taşkö­mürü bakımından fakirdir.

Bu durum aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 3


Aşağıdaki platolarımızdan hangisinde,karstik yapının yaygınlığı nedeniyle tarım yapılamaz?

Soru 4


Doğu Anadolu Bölgesi'nde otlakların özellikle yaz ayların­ da yeşerip,geniş yer kaplaması hayvancılığın gelişmesi­ ne sebep olmuştur.

Otlakların fazlalığı aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nır?

Soru 5


Ülkemizde nadasın yaygın olmasının nedeni aşağıda­kilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki coğrafi bölümlerin Türkiye üretiminde birinci oldukları tarım ürünleri verilmiştir.

I. Doğu Karadeniz- Çay

ll. Antalya- Turunçgil

lll. Kıyı Ege- incir

IV. Konya- Buğday

V. Orta Karadeniz- Fındık

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Üretim alanları dar olmasına karşın sebzecilikten sağ­lanan gelirin yüksek olmasının temel nedeni aşağıda­kilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 8


Türkiye'de aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangisi ile bitki örtüsü ve bitki türlerinin arasındaki ilişki en azdır?

Soru 9


Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapı­lan yerlerin dağılımında aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?

Soru 10


Şeker fabrikalarının kurulduğu yerlerde, aşağıdaki ekonomik etkinliklerin hangisi gelişir?

Soru 11


Ülkemizdeki balıkçılık faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ülkemizde yaygınlaşması mümkün değildir?

Soru 13


Aşağıdaki turizm değerlerinden hangisi kültürel de­ğerlerimiz arasındadır?

Soru 14


Antik Çağ eserleri bakımından en zengin bölgeleri­mizden biri olan Ege Bölgesi'nde aşağıdaki yerlerden hangisi bulunmaz?

Soru 15


Türkiye'de ormanların en çok Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'da en az İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olması; aşağıdakilerden en çok hangisi­nin orman dağılımında etkili olduğunu göstermekte­dir?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sevtap05
Doğru: 15
100 Puan
Sultan Altınt
Doğru: 15
100 Puan
kaisekki
Doğru: 15
100 Puan
M.FATİH UZUNKAYA
Doğru: 15
100 Puan
asin123
Doğru: 15
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri