KPSS Coğrafya Test Soruları I

KPSS Coğrafya Test Soruları I

KPSS Coğrafya Test Soruları I - çöz

KPSS Coğrafya Test Soruları I soruları cevapları
KPSS Coğrafya Test Soruları I

KPSS Coğrafya Test Soruları ISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir?

Soru 2


Ekvatorun 10° - 30° kuzeyi ve 10°-30° güneyindeki enlemler arasında görülen ve bitki örtüsü uzun ve gür çayırlardan oluşan iklim kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıda bazı iklimler ile bu iklimlere ait karakteristik bitki toplulukları eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?

Soru 4


Ülkemizde bakı etkisi düşünüldüğünde, aşağıdaki yerlerden hangisi daha çok ısınır?

Soru 5


Türkiye''nin jeolojik yapısı göz önünde tutulduğunda, aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, rüzgar erozyonundan korunma yollarından biri değildir?

Soru 7


Türkiye''de karstik yapının yaygın olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır.

Aşağıdaki yerlerin hangisinde, nüfus yoğunluğunun azlığı bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

Soru 8


Türkiye''nin iç bölgelerinin orman bakımından daha fakir olduğu görülür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun ortaya çıkmasında daha çok etkilidir?

Soru 9


Türkiye''nin yedi coğrafi bölgesini, nüfusu en yoğun olandan başlayarak sıraya koymak gerekirse Marmara Bölgesi kaçıncı sırada yer alır?

Soru 10


Türkiye''deki doğal bitki örtüsünün dağılışını gösteren bir haritadan, aşağıdaki bilgilerden hangisini elde etmek mümkündür?

Paylaş

Etiketler: kpss, coğrafya, deneme, sınavı
KPSS Coğrafya Test Soruları I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

suatagir
Doğru: 10
100 Puan
şeref yılma
Doğru: 10
100 Puan
mecit ertek
Doğru: 10
100 Puan
yoypan
Doğru: 10
100 Puan
trk gnş
Doğru: 10
100 Puan