KPSS Coğrafya Test Soruları II

KPSS Coğrafya Test Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Coğrafya Test Soruları II

KPSS Coğrafya Test Soruları II

KPSS Coğrafya Test Soruları II - çöz

KPSS Coğrafya Test Soruları II soruları cevapları
KPSS Coğrafya Test Soruları II


Soru 1


Köyden kente göçü hızlandıran etkenlerden biri de tarımın makineleşmesidir.

Böyle bir genelleme, aşağıdaki illerden hangisi için uygun değildir?

Soru 2


Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu, mevsimden mevsime en fazla değişir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz''in, Akdeniz''den daha az tuzlu olmasında etkili değildir?

Soru 4


Türkiye 'de endüstri kurumlarının büyük ölçüde Marmara Bölgesi''nde toplanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Heyelan oluşmasında,

I. Sık orman örtüsü

II. Eğim

III. Eğime dik tabakalaşma

IV. Yağış gibi etkenlerden hangisi ya da hangilerinin rolü yoktur?

Soru 6


Türkiye''de dağların çeşitli etkileri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi dağların etkili olduğu durumlardan biri değildir?

Soru 7


İç Anadolu''nun etrafı yüksek dağlarla çevrilidir.

Bu özellik İç Anadolu''da aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz?

Soru 8


Aşağıda verilen hangi şehir çiftinde, kış sıcaklıkları en fazla farklılık gösterir?

Soru 9


Bir bölgede iklimin buğday tarımına elverişli olduğuna, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


Türkiye''deki illerin dağılışını gösteren idari haritalar, aşağıdakilerin hangisinde pek elverişli değildir?

Soru 11


İklim koşulları bakımından Türkiye 'de sebze tarımına en az elverişli olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi'nde yer alan İç Batı Anadolu ile Ege Bölümlerini birbirinden ayıran özelliklerden biri değildir?


Paylaş

Etiketler: coğrafya, karma, sorular, deneme

Testin Enleri

beaceer
Doğru: 12
100 Puan
VFiliz
Doğru: 12
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 12
100 Puan
bayarsalih18
Doğru: 12
100 Puan
bing
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri