KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi Test

KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi Test

KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi Test - çöz

KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi Test soruları cevapları
KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi Test

KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi TestSoru 1


Türkiye'deki kağıt fabrikalarının büyük bir bölümünün dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmuştur?

Soru 2


İzmir, Batman, Kırıkkale ve İzmit'te ortak olarak görülen endüstri tesisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Artvin (Murgul)

II. Muğla (Dalaman)

III. Kastamonu (Küre)

IV. Sivas (Divriği)

Yukarıdaki yörelerden hangilerinde bakır çıkarılmaktadır?

Soru 4


Aşağıdaki limanlarımızdan hangisinin işlek olmasında sanayi kuruluşlarının etkisi en azdır?

Soru 5


Sınırları içerisinde jeotermal, termik ve hidroelektrik santrali bulunan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarının bulundukları yörenin coğrafi koşulları düşünüldüğünde hangisinin kuruluş amacında sanayi tesisinde kullanılacak enerji kaynağına yakınlık öncelikle ele alınmıştır?

Soru 7


Aşağıda bazı santraller ve kullandıkları enerji kaynakları eşleştirilmiştir.

Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Bir bölgede sanayi kuruluşlarının artış göstermesi o bölgedeki,

I. nüfus yoğunluğu,

II. bölge dışına olan göç,

III. çevre kirliliği,

IV. işsizlik

gibi olgulardan hangilerinin artmasına yol açar?

Soru 9


Bir ülkede sanayinin gelişmesinin olumlu etkileri yanında olumsuz etkileride vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, sanayinin geliştiği yerlerde görülen olumsuz durumlardan biri olamaz?

Soru 10


Sanayi tesislerinin kurulmasında dikkat edilen özelliklerden biri de ham madde kaynaklarına yakınlıktır.

Buna göre, aşağıdaki yörelerde kurulan sanayi tesislerinden hangisi bu genellemeye en az uyar?

Soru 11


Sanayi tesislerinin enerji kaynaklarından uzak kurulması üretim maliyetlerini artıracağı için sanayi tesisleri enerji kaynağına yakın kurulmaktadır.

Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde enerji kaynağına yakınlık etkili olmamıştır?

Soru 12


- Hafif olması nedeniyle uçak gövdelerinin yapımında konserve ve ambalaj sanayinde kullanılır.

- Metal sanayinin ham maddesi olarak kullanılır.

- Çeliğe sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı direnç kazandırılmasında kulanılır.

- Elektrik - elektronik sanayisinde kullanılır.

Yukarıda aşağıdaki madenlerden hangisine ait bir özellik verilmemiştir?

Paylaş

KPSS Coğrafya Maden-Enerji-Sanayi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Fatma bayrakcı
Doğru: 12
100 Puan
mehmet ataman
Doğru: 12
100 Puan
froNau
Doğru: 12
100 Puan
Didem_0811
Doğru: 12
100 Puan
kpsshanee
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri