KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test II

KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test II

KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test II - çöz

KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test II soruları cevapları
KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test II

KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test IISoru 1


Marmara Bölgesi'nde akarsuların enerji potansiyeli oldukça düşüktür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 2


Ergene Bölümü'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3


Aşağıda verilen akarsulardan hangisi Marmara Denizi'ne dökülmektedir?

Soru 4


Marmara Bölgesi'nde pamuk tarımı oldukça az olmasına rağmen bazı merkezlerde dokuma sanayisi oldukça gelişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri değildir?

Soru 5


Marmara Bölgesi'nde Türkiye' deki tüm iklim tipleri görülmesine rağmen bu iklimler tipik özellikleri ile ortaya çıkmamıştır.

Yukarıda verilen durumun ortaya çıkmasında;

I. yer şekillerinin sade olması,

II. yükseltinin az olması,

III. enlemin etkisi

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 6


Marmara Bölgesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Güney Marmara ile Adana Bölümü;

I. tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olması,

II . otomotiv sanayisinin bulunması,

III. demir-çelik sanayisinin gelişmiş olması

gibi özelliklerden hangileri bakımından benzerlik gösterirler?

Soru 8


Marmara Bölgesi, aşağıda verilen sanayi türlerinden hangisinde Türkiye'de ilk sırada değildir?

Soru 9


Marmara Bölgesi'ndeki aşağıdaki yörelerden hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır?

Soru 10


I. Buğday

II. Pirinç

III. Arpa

IV. Zeytin

V. Fındık

Marmara Bölgesi'nde yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin bir arada yetiştirilmesi bölgede üç farklı iklim türünün bir arada görüldüğünü kanıtlar?

Soru 11


I. Ekonomisi sanayiye dayanır.

II. Volkanik set gölleri bulunur.

III. Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır.

IV. Enerji üretiminde ön sırada yer alır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Çatalca - Kocaeli Bölümü'ne ait değildir?

Soru 12


Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde delta ovaları bulunmasına rağmen Marmara Bölgesi'nde delta ovası bulunmaması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 13


Türkiye'de toplam nüfus içinde sanayi sektöründe çalışan nüfus oranının en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Pendik - Gemi

II . Adapazarı - Lokomotif

III. Balıkesir - Dokuma

IV. İstanbul - Petro - kimya

V. Kırklareli - Cam

Marmara Bölgesi'nde yer alan sanayi tesisleri ve bunların yer aldıkları kentlerle ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

KPSS Coğrafya Marmara Bölgesi Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

baraklı
Doğru: 14
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
hüseyin kurt
Doğru: 12
85.7 Puan
mahmut.donmez
Doğru: 12
85.7 Puan
Emlle
Doğru: 12
85.7 Puan
KPSS Coğrafya Testleri