KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi I

KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi I

KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi I - çöz

KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi I soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi I

KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi ISoru 1


Aşağıda eşleştirilmiş bölümlerden hangisinde nüfus yoğunluğu, diğer bölümlerden daha fazladır?

Soru 2


Ülkemizde,kır yerleşmelerinin Karadeniz Bölgesi'nde dağınık, iç Anadolu Bölgesi'nde ise toplu olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Tarımda çalışan nüfusun, tarım alanlarına bölünmesi ile tarımsal nüfus yoğunluğu elde edilir. Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan yerlerin başında Doğu Karadeniz gelir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

Soru 4


Aşağıdaki bölgelerin hangisinde yıllık nüfus artış hızı en yüksektir?

Soru 5


Ülkemizdeki nüfus karakterleri incelendiğinde Rize, Ordu, Adana gibi illere olan göçün mevsimlik; İzmit, İskenderun . İzmir gibi illere olan göçün kalıcı göçler olduğu görülür. Bu durum, temelde İzmit, İskenderun, İzmir gibi illerin hangi özelliğinden kaynaklanır?

Soru 6


I. Doğum oranı ve bebek ölüm oranı yüksektir.

II. Çalışan nüfusun büyük bölümünü tarım ve hayvancılıkta çalışanlar oluşturur.

III. Diğer bölgelere olan göç çoktur.

Yukarıda nüfus özellikleri verilen coğrafi bölüm, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Karadeniz Bölgesi

II. Marmara Bölgesi

III. Ege Bölgesi

IV. Akdeniz Bölgesi

Yukarıda verilen kıyı bölgelerimizden hangisi ya da hangilerinin nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altındadır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hızlı nüfus artışına paralel olarak artış gösterememiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir?

Soru 10


Nüfus dağılışını etkileyen faktörlerden biri de doğal koşullardır. Genel olarak engebeli yerler az nüfuslu iken, düzlükler yoğun nüfusludur.

Aşağıdaki yörelerden hangisi bu genellemeye uymaz?

Soru 11


Aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin nüfus artışında ve ekonomisinin gelişmesinde madencilik önem taşır?

Soru 12


Aşağıdaki kentlerimizden hangisindeki nüfus artışı, Kırıkkale'nin nüfus artışına benzer?

Soru 13


Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin nüfus artışında tarımsal üretimin payı en düşüktür?

Soru 14


Aşağıdaki bölümlerden hangisinde dağınık yerleşme tipi hakimdir?

Soru 15


Ülkemizde bazı bölümler çok nüfuslanmıştır.

Bu bölümlerin çok nüfuslanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Hakan Farmer
Doğru: 15
100 Puan
Hamza Demir
Doğru: 15
100 Puan
Ali Üzülmez
Doğru: 15
100 Puan
Fatmasnmz
Doğru: 15
100 Puan
Veysel Çağlar
Doğru: 15
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri