KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi

KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi

KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi - çöz

KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi

KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım TestiSoru 1


Sulu tarımın yaygınlaştırılması kentlere olan göçü azaltan önlemlerden biridir.

Aşağıdaki illerden hangisinde bu önlemin göçü azaltacağı söylenemez?

Soru 2


Türkiye'de nüfusun dağılışına yönelik özelliklerden biri de kıyılarda ve kıyılara yakın yerlerde nüfusun fazla olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?

Soru 3


Çukurova'da nüfusun yaz mevsiminde artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

Soru 4


Tarımsal nüfus yoğunluğu tarımla uğraşan kişi sayısının tarım yapılan alana bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu diğer kentlere göre daha azdır?

Soru 5


Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, Türkiye'nin kıyı tarım bölgelerinin ekonomisinde daha büyük bir paya sahiptir?

Soru 6


Tarım ürünlerinin yetişme koşulları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin iklim seçiciliğinin en az olduğu söylenebilir?

Soru 7


Türkiye'de üretimi yapılan;

I. Haşhaş

II. Pamuk

III. Mısır

IV. Tütün

V. Keten

tarım ürünlerinden hangisi için yağ elde edildiği söylenemez?

Soru 8


Türkiye'nin don olayı çok az görülen ve yaz kuraklığı olmayan bir yöresinde aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetiştirilmesi beklenir?

Soru 9


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi fazla olmasına rağmen dış satımda ekonomik getirisi beklenenden çok daha azdır?

Soru 10


Yüzey şekilleri düşünüldüğünde aşağıdaki bölümlerden hangisinin makineli tarım için daha elverişli olduğu söylenebilir?

Soru 11


Türkiye'deki tarım bölgelerinde üretilen ürünler göz önüne alındığında, aşağıdaki ürünlerden hangilerinin üretildiği bir bölümde iklim çeşitliliğinin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de toprağın verimini artırmak için gerekli olan önlemlerden biridir?

Soru 13


Tarım faaliyetlerinin modem araç ve gereçlerle yapılmasına makineleşme adı verilir. Tarım alanlarındaki faaliyetler daha kısa sürede ve daha nitelikli olarak makinelerle yapılmaktadır. Bu durum üretimi ve verimi arttırmaktadır.

Buna göre yeryüzü şekilleri dikkate alındığında, aşağıda verilen bölümlerin hangisinde makineleşmeye bağlı olarak üretim ve verimin daha az artması beklenir?

Soru 14


Tarım alanlırından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımındın en elverlişli koşullara sahip olan bölge, Akdeniz Bölgesi'dir.

Buna göre, Akdeniz Bölgesi ile ilgili;

I. Ekili dikili alanlar oranı diğer bölgelere göre daha fazladır.

II. Nöbetleşe ekim yaygındır.

III. Tarımda sulama sorunu büyük ölçüde giderilmiştir.

IV. Ekim dikim süresi uzun, sıcaklık ortalaması yüksektir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nisan elif
Doğru: 14
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
FranzRamka
Doğru: 13
92.8 Puan
enesa
Doğru: 13
92.8 Puan
Ahmet Uygur
Doğru: 13
92.8 Puan
KPSS Coğrafya Testleri