KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme Test

KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme Test

KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme Test - çöz

KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme Test soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme Test

KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme TestSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nin göç almasında etkili değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi fazla göç alan bölümlerden biri değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nin fazla göç vermesinde etkili faktörlerden değildir?

Soru 4


Kırsal kesimde konut yapımında kullanılan malzeme ile doğal çevre arasında güçlü bir ilişki vardır.

Türkiyede yerleşme soru 1

Buna göre, yukarıdaki hamada taranarak gösterilen yerlerden hangisinde konut yapımında ağaç kullanımı daha azdır?

Soru 5


Türkiye'de Artvin, Kars, Rize, Giresun, Tunceli, Sivas ve Kastamonu en çok göç veren illerden bazılarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu illerden göç eden nüfusun ortak özellikleri arasında yer almaz?

Soru 6


I. Nüfus miktarı

II. idari yapı

III. Ekonomik faaliyetler

IV. Yerşekilleri

Yukarıdaki verilenlerden hangileri ülkemizdeki yerleşmelerin kır yada kent olmasını belirleyen faktörlerden değildir?

Soru 7


Herhangi bir yörede tarım, ticaret ve turizm gibi etkinlikler nüfusun yılın belirli dönemlerinde artmasına neden olurlar.

Türkiyede yerleşme soru 7

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış merkezlerde nüfusun yaz mevsiminde artmasının nedenleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 8


Ülkemizde nüfusun hızla artması ve kentlere yönelik aşırı göçler, kentlerimizin düzensiz büyümesine yol açmıştır. Kentlerin çevrelerine doğru büyümeleri sonunda verimli tarım arazileri, yollar, fabrikalar ve konutlarla dolmuştur.

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde bu durum daha az görülür?

Soru 9


Türkiye'de sürekli göç veren ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan kırsal yerleşmelerin kısa zamanda kalkmabilmesi için alınması gereken tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki kır yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 11


I. Yerşekilleri

II. Bitki örtüsü

III. Su kaynakları

IV. Toprak türü

Kırsal yerleşmelerin toplu ya da dağınık olmasında yukarıdaki faktörlerden hangisi daha fazla etkilidir?

Soru 12


Aşağıdaki haritada taralı olarak gösterilen yerlerden hangisinde kent yerleşmelerinin yükseltisinin daha fazla olduğu söylenebilir?

Türkiyede yerleşme soru 12

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki plansız kentleşmenin bir kanıtı olabilir?

Soru 14


Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesiminde dağınık yerleşmeler görülürken iç Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesiminde toplu yerleşmelerin olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiye'de Yerleşme Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kapıcıkpc
Doğru: 14
100 Puan
hakan başka
Doğru: 14
100 Puan
servet
Doğru: 14
100 Puan
zana
Doğru: 14
100 Puan
ahmet kande
Doğru: 14
100 Puan