KPSS Coğrafya Testleri çöz

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test VII

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test VII

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test VII

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test VII - çöz

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test VII
KPSS Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test VII


Soru 1


Aşağıda, coğrafi bölgelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


İç Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?

Soru 3


Karadeniz Bölgesi’nde aşağıdaki sanayi faaliyetlerinden hangisi gelişmemiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri için söylenemez?

Soru 5


Güneydoğu Anadolu Bölgesl’nde Akdeniz Bölgesi’nde olduğu gibi yazlar kurak, kışlar yağışlı geçmektedir.

Buna rağmen turunçgil üretiminin Akdeniz’deki kadar yoğun olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, yerşekillerinin ortalama yükseltisi ve engebeliliği diğerlerine göre daha fazla olduğu için tarım alanlarının oranı daha azdır?

Soru 7


I. Doğu Karadeniz

II. Yıldız Dağları 

III. Konya

IV. Yukarı Sakarya

V. Orta Karadeniz

Yukarıdaki bölümlerin hangilerinin tarımsal nüfus yoğunlukları arasındaki fark daha fazladır?

Soru 8


• Ülkemiz topraklarının % 20’sini kaplar.

• Bölgede tahıl ve şekerpancan tarımı başta gelir.

• Küçükbaş hayvancılık yaygındır.

• Türkiye’de lüle taşının çıkanrılığı tek bölgedir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki bölümlerden hangisinde, yıllık yağış miktarı fazla olmasına rağmen tarımsal faaliyetler yeterince gelişememiştir?

Soru 10


I. Tarım ürünlerinin geç olgunlaşması

II. Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması

III. Yıllık ortalama yağış miktarının İç Anadolu Bölgesi’nden fazla olması

IV. Sıcaklık ortalamasının düşük olması

Yukarıdakilerden hangileri Doğu Anadolu’nun yüksek bir bölge olmasının neden olduğu olumsuz sonuçlardan değildir?

Soru 11


Akdeniz Bölgesi’nde dağların denize paralel uzanmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin benzer özelliği değildir?

Soru 13


• Ormanların geniş yer tutmasından dolayı kereste fabrikaları yoğundur.

• Demir - çelik sektörüyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

• Pirinç üretiminde önemli bir paya sahiptir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan sanayi tesislerinden biri değildir?

Soru 15


Orta Fırat Bölümü’nün aşağıdaki alanlardan hangisinde, Türkiye ekonomisine katkısı en azdır?

Soru 16


Aşağıdaki bölümlerden hangisinde kentleşme oranı en düşüktür?


Testin Enleri

Pathem
Doğru: 16
100 Puan
bekci
Doğru: 16
100 Puan
Emre Çotonak
Doğru: 16
100 Puan
Zeliha1128
Doğru: 16
100 Puan
arif gökkaya
Doğru: 16
100 Puan
fidan
Doğru: 15
93.7 Puan
Nur öz
Doğru: 15
93.7 Puan
Hilmioza
Doğru: 15
93.7 Puan
Torik08
Doğru: 15
93.7 Puan
Mücahit BAY
Doğru: 15
93.7 Puan