Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test - çöz

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test soruları cevapları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test


Soru 1


I. Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür.

II. Yer çekimi azalır.

III. Gece ile gündüz süresi arasındaki fark artar.

IV. Deniz sularının sıcaklığı ve tuzluluk oranı azalır.

Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlan göz önüne alındığında güneyden kuzeye gidildikçe yukarıda verilenlerden hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?

Soru 2


Bafra, Erzurum ve Konya ovaları

I. fiziki haritalarda gösterildikleri renk,

II. alüvyal toprakların bulunması,

III. yetiştirilen-tarım ürünleri

özelliklerden hangileri bakımından benzerlik gösterirler?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak (matematik) konumunun sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 4


Haritada coğrafi koordinatları verilen şehirlere ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Türkiye'de

I. 21 Ocak,

II. 21 Mart,

llI. 21 Temmuz

tarihlerinden hangilerindeki gündüz süresi Kuzey Yarım Küre'de yer aldığını kanıtlamaz?

Soru 6


Yukarıdaki haritada gösterilen şehirlerden hangisinde 21 Aralık'ta yaşanan gece süresi diğerlerinden daha uzundur?

Soru 7


Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye'nin Orta Kuşak'ta yer almasının sonucunda ortaya çıkmıştır?

Soru 8


Haritada koordinatları verilen numaralanmış noktalardan, Yengeç Dönencesi ile başlangıç meridyeninin kesiştiği noktaya sırasıyla en yakın ve en uzak olanı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 9


Türkiye'nin aynı enlem ve boylam değerleriyle Ekvator'un güneyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması durumunda

I. kullandığı saat dilimi,

II. yaz mevsiminin yaşandığı aylar,

III. bakı yamaçları

özelliklerinden hangilerinde değişme olmazdı?

Soru 10


Haritada konumlan gösterilen A ve B noktalarının, 21 Aralık konumu itibarıyla karşılaştırılmaları durumunda, aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

Soru 11


Konya'da yaşayan bir kişi hangi kente giderse hem Ekvator'a hem de başlangıç meridyenine daha çok yaklaşmış olur?

Soru 12


Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türkiye'de gündüz süresi 12 saatten fazladır?

Soru 13


Türkiye'nin en kuzey noktasının Ekvator'a kuş uçumu uzaklığı, en güney noktasının Ekvator'a olan uzaklığından 666 km daha fazladır.

Buna göre

I. güneyde buharlaşmanın daha şiddetli olması,

II. kuzeyde sıcaklığın daha düşük olması,

lll. güneyde gölge boylarının daha kısa olması

özelliklerinden hangileri bu durumun sonuçlarındandır?

Soru 14


Ulusal saat ayarının yapıldığı 30" doğu meridyeninin geçtiği İzmit'te Güneş, şekilde gösterildiği gibi ufuk çizgisinin üstünde en yüksek konumunda iken aşağıdaki şehirlerden hangisinde Güneş'in aynı şekilde görülebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç vardır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunu ifade eder?

Soru 16


Bir ülkenin matematik konumuna bakılarak, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

Soru 17


Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe yer çekiminin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ayşe yavuz
Doğru: 17
100 Puan
kenan doğan
Doğru: 17
100 Puan
troy65
Doğru: 17
100 Puan
ayhncyln
Doğru: 17
100 Puan
burakboga8
Doğru: 17
100 Puan