Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III - çöz

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III soruları cevapları
Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III



Soru 1


I. İzmir'de yer çekimi Antalya'dan fazladır.

II. Hatay'daki gölge boyları Ankara'ya göre kısadır.

III. Sinop'ta gurup ve tan süresi Erzurum'a göre kısadır.

IV. İstanbul'da gece gündüz arasındaki zaman farkı Konya'ya göre azdır.

Türkiye ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 2


I. Taşların ufalanması

II. Kara ve deniz meltemlerinin oluşması

III. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi

IV. Muson rüzgarlarının oluşması

Yukarıdaki olaylardan hangilerinin oluşumunda Dünya'nın günlük hareketinin etkisi yoktur?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Orta Kuşak'ta olduğunun bir göstergesi değildir?

Soru 4


İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator'dan kutuplara doğru azalırken, zaman farkının değişmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


Türkiye'nin özel konum özelliklerinden birçoğu jeopolitik önemini artırmaktadır.

Buna göre

I. Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması,

II. Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında köprü konumunda olması,

III. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması,

IV. Dağların güney yamaçlarında güneşlenme süresinin fazla olması

özelliklerinden hangileri Türkiye'nin jeopolitik önemini artırmada daha az etkilidir?

Soru 6


Türkiye'de,

I. kuzeye gidildikçe denizlerin tuzluluk oranının azalması,

II. kuzeye gidildikçe yer çekiminin artması,

III. gölge yönünün öğle vakti güneye düşmemesi,

lV. yerel saatin doğuda ileri olması

V. dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

özelliklerinden hangileri Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'de yer aldığını gösterir?

Soru 7


Aynı boylam üzerinde yer alan konumları farklı iki merkez için aşağıdakilerden hangisi yıl boyunca kesin olarak aynıdır?

Soru 8


Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Türkiye'nin bu özelliğine jeopolitik denir.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye'nin değişen jeopolitik unsurları arasında yer almaz?

Soru 9


Türkiye'nin,

I. buzul aşındırması sonucunda oluşmuş kıyı şekillerinin olmaması,

II. indirgenmiş izoterm haritalarında sıcaklığın güneyden kuzeye doğru azalması,

III. dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından sıcak olması,

IV. dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

özelliklerinden hangileri Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir?

Soru 10


Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test Çöz

Haritada gösterilen şehirlerden hangisinin Ekvator ile başlangıç meridyeninin kesiştiği noktaya kuş uçumu uzaklığı en fazladır?

Soru 11


Kuzey Yarım Küre'de yer aldığı için 21 Haziran Türkiye'de yaz başlangıcıdır.

Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye'de 21 Haziran'da yaşanan olaylar arasında yer almaz?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisinde özel konumun etkili olduğu söylenebilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak (matematik) konumunun sonuçlarından değildir?

Soru 14


Coğrafi konum ve tarihi, kültürel, sosyoekonomik özellikleri nedeniyle çevresinde yaşanan sorunlar Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren sorunlar arasında yer almaz?

Paylaş

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

tasknerhn
Doğru: 14
100 Puan
tansuu
Doğru: 14
100 Puan
aejk
Doğru: 14
100 Puan
sumo
Doğru: 14
100 Puan
Mislo
Doğru: 14
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri