Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz. KPSS Coğrafya Testleri kategorisi Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz.Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz. KPSS Coğrafya Testleri kategorisi Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz. Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test online çöz

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test Çöz

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz. KPSS Coğrafya Testleri kategorisi Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz. Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test çöz

Online Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıda belirtilen ürünlerden hangisinin, Marmara Bölgesi'nde yetiştirilebilmesi, bu bölgede Karadeniz iklimi görüldüğünün kanıtıdır?

Soru 2


Marmara Bölgesi'nde, ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinin hemen hepsinin yetiştirilebilmesi bu böl­genin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 3


Türkiye'de tarım ürünlerinin bazılarının yetişme alanını iklim koşulları belirler ve sınırlandırır.

Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanını iklim koşulları sınırlamamıştır?

Soru 4


Aşağıda kilerden hangisinin üretiminde Ege Bölgesi birinci sıradadır?

Soru 5


Aşağıdaki bölümlerin hangisinde tarımsal verim en yüksektir?

Soru 6


Türkiye, aşağıdaki ürünlerden hangisini, ülkemizde yetiştirildiği halde üretimi karşılamadığı için ithal et­mektedir?

Soru 7


Ülkemiz, aşağıdaki ürünlerden hangisini, ihraç etmemektedir?

Soru 8


Yetiştirilen tarım ürünleri çeşitliliği yönünden düşü­nüldüğünde diğer bölümlerden daha az gelişmiş olan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Doğu, Orta ve Batı Karadeniz'de en çok yetiştirilen tarım ürünleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Soru 10


Aşağıda verilen kentlerin tarımsal üretimlerinde önce­lik gösteren ürünlerden hangisi birlikte verilmemiştir?

Soru 11


Sebze, meyve ve seracılığın üretim alanlarının en geniş olduğu bölge Akdeniz Bölgesi'dir.

Bu durum Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sonucudur?

Soru 12


Sıcaklık koşulları yükseltiye bağlı olarak değişir.

Sıcaklık ihtiyaçları düşünüldüğünde, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin tarım üst sınırı diğerlerine göre daha yüksektir?

Soru 13


Ürünlerin yetiştirilebilmesi için farklı sıcaklık koşullarına ihtiyaç duyulur. Sıcaklık koşullarında yükseltiye bağlı olarak farklılık gösterir.

Buna göre Çarşamba Ovası'nda yetiştirilebilen bir ürünün aşağıdaki ovalardan hangisinde yetiştirilmesi beklenmez?

Soru 14


Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştir ilen bir ürünün, Karadeniz Bölgesi'nde de yetiştirilebilmesi için, bu bölgede aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Paylaş

Etiketler: