KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret Testi

KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret Testi

KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret Testi - çöz

KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret Testi soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret Testi

KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin dış alımındaki payı daha azdır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de iç ticaretin canlı olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 3


Organize sanayi bölgeleri; küçük ve orta ölçekli imalat sanayi türlerinin, belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için sınırları belirlenmiş alanlarda, alt yapı hizmetleri ve sosyal tesisler ile donatılıp sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

Aşağıdakilerden hangisi, organize sanayi bölgelerinin oluşturulma amaçları arasında yer almaz?

Soru 4


- Sanayi kuruluşlarının düzensiz dağılması

- Nüfus miktarının bölgeler arası farklılık göstermesi

- Tarım ürünlerinin bölgelere göre farklılık göstermesi

Yukarıda Türkiye ile ilgili verilen durumlar, aşağıdakilerden hangisinin gelişimini olumlu yönde etkilemiştir?

Soru 5


Fuarlar; ticaret, sanayi, tarım ve kültür alanında bölge ve ülke imkanlarının gücünü tanıtmak, üreticilerle tüketicileri karşılaştırmak için kurulan ayrıca eğlence ve turizm merkezi olma özelliğine sahip mekanlardır.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde uluslararası çapta faaliyet gösteren bir fuar bulunmamaktadır?

Soru 6


Türkiye'nin ihracatında (dış satımında) aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin payı daha fazladır? (Tüik Mart 2018 verilerine göre)

Soru 7


Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ülkemizin önemli ihraç ürünleri arasında yer almaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de ticaretin gelişmesine yaptığı katkı daha azdır?

Soru 9


Ülkelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin fazlasını diğer ülkelere satmasına dış satım (ihracat), ihtiyacı olan çeşitli ürünleri diğer ülkelerden satın almasına ise dış alım (ithalat) denir. Türkiye'nin, dış satımından elde ettiği gelir, dış alımına ödediği giderden azdır. Bu nedenle dış ticaret açığı oluşmaktadır.

Türkiye'de dış ticaret açığının azaltılması için aşağıdakilerden hangisi alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 10


Türkiye' de, ihracatı artırmak amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu. çalışmalar içerisinde en son, sırada yer alması gerekir?

Soru 11


Aşağıda verilen limanların hangisi dış ticaretteki yükleme ve boşaltma olanakları, bakımından diğerlerinden daha önde gelir?

Soru 12


Ülke içindeki bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iç ticarete etki eden faktörler arasında yer almaz?

Soru 13


1980'den sonra, Türkiye'deki önemli politika değişikleri ile ithalat serbest bırakılmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu değişikliğin amaçlarından biri değildir?

Soru 14


Aşağıdaki limanlardan hangisi, Türkiye'nin dış ticaretinde daha az öneme sahiptir?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiyede Endüstri Ticaret Testi sorularını online çözebilirsiniz.