KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test

KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test

KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test - çöz

KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test

KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık TestSoru 1


Türkiye'de arıcılığın yapıldığı alanlarla ilgili olarak verilen;

I. Engebeli alanlarda daha fazla yapılmaktadır.

II. Diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmediği alanlarda yapılmaktadır.

III. Ekonomik getirisi yüksek olduğundan her yerde yapılmaktadır.

genellemelerden hangileri doğrudur?

Soru 2


Türkiye'de tavuk üretiminin büyük kentler ve çevresinde yaygınlaşması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 3


Türkiye'de küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldığı alanlarda aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilir?

Soru 4


Türkiye'de hayvancılıkla ilgili olarak verilen;

I. Hayvancılık iklim koşullarına bağımlıdır.

II. Modern hayvancılık yaygındır.

III. Et ve süt verimleri düşüktür.

IV. Çoğu yerde küçükbaş hayvancılık yapılır.

gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

Soru 5


Türkiye'nin bal üretiminde Dünya'nın önde gelen ülkeleri arasında yer alması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 6


Türkiye'de tuzlu su balıkçılığı gelişmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

Soru 7


Türkiye'de küçükbaş hayvancılık çok geniş alanlarda yayılmasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Türkiye'de verilen hayvan türlerinden hangisinin yetiştirildiği alanlar diğerlerinden çok daha sınırlıdır?

Soru 9


Türkiye'de mera hayvancılığının diğer hayvancılık türlerine göre oldukça fazla yapılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Türkiye'de arıcılık faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde diğerleri kadar gelişme göstermemiştir?

Soru 11


Maki bitki örtüsünün yayılım alanıyla aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisinin yayılım alanı arasında paralellik bulunmaktadır?

Soru 12


Erzurum-Kars yöresinde temel ekonomik faaliyet büyükbaş hayvancılıktır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I. iklim koşulları,

II. toprak yapısı,

III. destekleme alımları,

IV. bitki örtüsü

gibi faktörlerden hangileri doğrudan etkili olmamıştır?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Nurettin YÜCE
Doğru: 12
100 Puan
FranzRamka
Doğru: 12
100 Puan
Ahmet Uygur
Doğru: 12
100 Puan
ismail0725
Doğru: 12
100 Puan
tuba yetis
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri