Türkiyede Sanayi TestOnline Türkiyede Sanayi Test

Türkiyede Sanayi Test çöz. Türkiyede Sanayi Test soruları çöz. Türkiyede Sanayi Test online çöz

Türkiyede Sanayi Test Online Çöz

Türkiyede Sanayi Test güncel sorular

Türkiyede Sanayi Test Çöz
Türkiyede Sanayi Test soruları ve cevapları

Soru 1


Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde, ham maddesinin uzak mesafelere taşınması masraflı olduğu için fabrikaların ham maddeye yakın yerde kurulduğu söylenebilir?

Soru 2


I. Her mevsim taze sebze ve meyvenin bulunabilmesi

II. Şehirlerde yaşayan nüfus miktarının fazla olması

III. Ülke dışından gelen taleplerin fazla olması

Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'de konserve endüstrisinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir?

Soru 3


Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi Türkiye'de en fazla Güney Marmara Bölümü'nde yoğunlaşmıştır?

Soru 4


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi bulunmaz?

Soru 5


I. lstanbul'da teknoloji kullanımının artması

II. Bursa'da enerji tüketiminin artması

III. Ankara'da tarımsal üretimin artması

IV. Erzurum'da aktif nüfus içinde, niteliksiz işçi payının artması

Yukarıda verilenlerden hangileri sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerindendir?

Soru 6


Aşağıdaki bölgelerin hangisinde kereste ve orman ürünlerine dayalı fabrikalara daha çok rastlanır?

Soru 7


Günümüzde sanayi, ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Bu durumu açıklayabilmek için,

I. kalkınmanın ancak üretimle ve sanayileşmeyle sağlanabilmesi,

II. ham madde ihracatının kalkınma düzeyini yükseltmesi,

III. nüfus artış hızının yüksek olmasının nüfusun dinamizmini yükseltmesi

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 8


Türkiye'nin sanayileşme sürecinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin görülmesi daha az beklenir?

Soru 9


Türkiye'de sanayileşme oranı yüksek olan yerlerde organize sanayi bölgesi daha fazla olduğuna göre aşağıdaki illerden hangisinde organize sanayi bölgesinin daha fazla olması beklenir?

Soru 10


Enerji konusunda Türkiye, şanslı bir ülke değildir. Petrol başta olmak üzere, gerekli olan enerji ve enerji kaynağı ithalat yoluyla sağlanabilmektedir.

Bu durumun Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?

Soru 11


Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsedilemez?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisinde verilen yerlerde sözü edilen fabrikaların kurulmasındaki temel etken yakın çevredeki ham madde kaynaklarının değerlendirilmesi olmamıştır?

Paylaş

Etiketler: