KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test

KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test

KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test

KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test - çöz

KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiyenin Fiziki Özellikleri Test


Soru 1


Türkiye'de bütün jeolojik zamanlara ait coğrafi özellikleri görmek mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir jeolojik dönemde gerçekleşmiştir?

Soru 2


Dar ve derin vadilerden akan akarsular taşkın yapmazlar. 

Buna göre yer şekillerinin özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilen akarsulardan hangisinin taşkın yapma olasılığı daha azdır?

Soru 3


Yerin derinliklerindeki kızgın ve erimiş halde bulunan magmanın yeryüzünün zayıf ince ve kırıklı noktalarından yer yüzüne çıkmasına volkanizma denir. Volkanizma, derinlik ve yüzey volkanizması şeklinde gerçekleşir. Derinlik volkanizması magmanın yer kabuğunu içinde soğuması ile gerçekleşir.

Aşağıdaki dağlardan hangisi derinlik volkanizmasıyla (iç püskürmeyle) oluşmuştur?

Soru 4


Karstik şekiller suların etkisiyle çözülebilen taşlar üzerinde meydana gelen şekillerdir.

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde karstik şekiller yaygın olarak bulunmaz?

Soru 5


Platolardan bir kısmı, volkanik materyal ile örtülüdür.

Lav platoları adı verilen bu platolara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

Soru 6


Büyük Menderes ve Konya ovaları Türkiye fiziki haritasında farklı renklerle gösterilmektedir.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

Soru 7


Türkiye'nin platoları ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

Soru 9


Türkiye'nin kaplıca ve içmece gibi şifalı sular bakımından zengin olmasında,

I. jeolojik yapı,

II. mutlak konum,

III. iklim koşullan

özelliklerinden hangileri etkilidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin fiziki özellikleri içinde yer almaz?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu dağlarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 12


Aşağıda verilen yarımadalardan hangisinin oluşumunda dalga biriktirmesi etkili olmuştur?

Soru 13


Dünyanın en yüksek kıtası olan Asya'nın ortalama yükseltisi 1010 metre, Türkiye'nin yükseltisi ise 1132 metredir.

Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

Soru 14


Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla ve engebeli bir ülke olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 15


• Karacadağ

• Erciyes

• Süphan

• Melendiz

İsimleri verilen dağların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye akarsularının özellikleri arasında yer almaz?


Testin Enleri

ayleyn
Doğru: 16
100 Puan
AVOUSMAS
Doğru: 16
100 Puan
Ebru ÇALIŞCI
Doğru: 16
100 Puan
asli27
Doğru: 16
100 Puan
Serhatt
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri