Türkiyenin Yer Şekilleri Testi

Türkiyenin Yer Şekilleri Testi

Türkiyenin Yer Şekilleri Testi - çöz

Türkiyenin Yer Şekilleri Testi soruları cevapları

Türkiyenin Yer Şekilleri Testi


Soru 1


kpss coğrafya test çöz

Yukarıda verilen Türkiye haritasında işaretli alanlardan hangisinde kaplıca ve volkanizma olaylarının bir arada görüldüğü söylenebilir?

Soru 2


I. Madra Dağı

ll. Kaçkar Dağı

lll. Palandöken Dağı

IV. Tendürek Dağı

Yukarıda verilen dağlardan hangileri volkanik kökenlidir?

Soru 3


Karstik platolar kalker, jips, kaya tuzu gibi çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda oluşmuş platolardır.

Buna göre Türkiye'de bulunan aşağıda verilen platolardan hangisi yukarıda sözü edilen özelliği gösterir?

Soru 4


Türkiye'deki kıyı şekillenmesinde en fazla etkili olan dış kuvvet dalgalardır.

Ülkemizin kıyıları göz önüne alındığında dalga aşındırmasının en fazla etkili olduğu kıyı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Rüzgarlar özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde aşındırma ve biriktirme şekilleri meydana getirirler.

kpss coğrafya test çöz

İklim özellikleri göz önüne alındığında haritada numaralandırılmış yörelerden hangisinde rüzgar şekilleri daha yaygındır?

Soru 6


Türkiye kıyılarında delta ovalarının görülmesi aşağıdaki durumlardan hangisini kanıtlar?

Soru 7


Muğla ili kıyıları aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Soru 8


kpss coğrafya test çöz

Yukarıdaki şekilde bir dağ oluşumu gösterilmiştir.

Aşağıda verilen dağlardan hangisi bu oluşuma örnek gösterilebilir?

Soru 9


kpss coğrafya test çöz

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli olan alanlarda yaygın görülen doğal afetler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Dağların kıyı çizgisine paralel uzanması sonucunda boyuna kıyı tipi oluşur.

Bu tür kıyıların görüldüğü bir yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 11


Aşağıdaki akarsulardan hangisi ülkemiz sınırları içerisinden doğup ülkemiz sınırları dışında denize dökülür?

Soru 12


kpss coğrafya test çöz

Yukarıdaki Türkiye haritası aşağıdakilerden hangisinin dağılışını göstermektedir?

Soru 13


Aşağıda verilen akarsulardan hangisinin tamamı Türkiye sınırları içerisinde yer alır?

Soru 14


Karstik arazilerde yeraltındaki boşlukların çökmesi sonucunda göçme depremleri oluşur.

Aşağıda verilen platolardan hangisinde bu tip depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?

Soru 15


I. Menteşe

ll. Hakkari

lll. Ürgüp

IV. Çukurova

V. Biga

Yukarıda verilen yerlerin hangisinde volkanik topraklara daha çok rastlanır?

Soru 16


Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını ifade eder.

kpss coğrafya test çöz

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlardan hangisinde kahverengi daha fazladır?

Soru 17


kpss coğrafya test çöz

Türkiye'nin genel yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde yukarıda verilen kuzey-güney profili aşağıdaki bölgelerden hangisine ait olabilir?

Soru 18


Ada ile ana kara arasındaki sığ suların dalga biriktirmesi ile dolması sonucunda tombolo oluşur.

Aşağıda verilen yarımadalardan hangisi bu oluşuma örnek gösterilebilir?

Paylaş

Etiketler:
Türkiyenin Yer Şekilleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sevgi akgül
Doğru: 18
100 Puan
i̇brahim çel
Doğru: 18
100 Puan
beyza nar
Doğru: 18
100 Puan
fatih serka
Doğru: 18
100 Puan
gokhann33
Doğru: 18
100 Puan