KPSS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Nedir?

KPSS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Nedir?

KPSS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Nedir?

KPSS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Nedir?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararname ile yapılan işlemler nelerdir? 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte Cumhurbaşkanı'na cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi eklenmiştir. Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Nedir?


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

Anayasada yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevleri cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzeltilemez.

Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda çıkarılmaz.

Kanunda açıkça düzenlenen konularda çıakrtılamaz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanunlar geçerlidir.

TBMM aynı konuda kanun çıkarması halinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olur.

Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilir.

cb kararnamesi kpss, cumhurbaşkanlığı kararnamesi özellikleri, cb kararnamesi ne zaman yürürlüğe girer

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ne zaman yürürlüğe girer?

Kararnameler ve yönetmelikler yayımdan sonraki bir taih belirtilmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yapılan İşlemler Nelerdir?

Bakanları atamak

Genelkurmay başkanını atamamk

Vali ve Büyükelçileri atamak

Kararnameleri imzalamak

Yönetmelikleri onaylamak

OHAL ilan etmek


(0 değerlendirme)

Yorum Yaz