KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım Testi

KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım Testi

KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım Testi - çöz

KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım Testi soruları cevapları
KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım Testi

KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım TestiSoru 1


(I) Çocuğun yaptığı hatalar hiç bir zaman görmemezlikten gelinmemeli, görmezlikten gelinen davranışlar çocuklarda pekişecektir. (II) Bu nedenle uygun bir şekilde çocuğun yaptığı hatalar çocuğa anlatılmalıdır. (III) Aşırı hoşgörülü anne, baba tutumunda ise, neyin doğru neyin yalnış, neyin yapılması gereken neyin yapılmaması gereken davranış olduğunu bilemeyen bir çocuk haline gelmesine neden olur. (IV) Aşırı hoşgörü çocukda gevşek ve tutarsız bir yapının ortaya çıkmasına ve çocuğun sınırları devamlı genişletme gayretleri içine girmesine yol açar. (V) Bu şekilde aşırı gevşetilmiş sınırlar çocuklarda davranış problemlerine yol açarak belli bir süre sonra anne, baba için çocuğun davranışlarının çok büyük bir problem haline gelmesine neden olabilir.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışı yapılmamıştır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

Soru 3


I. Bilmiyorum, gece yarısı eğlencesi bu mu? II. Nasıl kor, bir güzel gözyaşı döktüğü zaman insana? III. Mehtapsız gecelere emanet etmem doğru mu? IV. Alır vurur yere, bir hüzün çöktü mü zamana?

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde soru işaretinin (?) kullanımı yanlıştır?

Soru 4


İki noktadan (:) sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 5


Sevinçten (I), heyecandan içim içime sığmıyor (II), bağırmak (III), kahkahalar atmak (IV), haykırmak (V), ağlamak istiyorum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerdeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

Soru 6


Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanmamı hayat (I) yoksa bütünleşme mi (II) Hayat dediğimiz çaba (III) iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça hâlinde tutmaya çalışmak mı (IV) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti (?) getirilebilir?

Soru 7


Televizyonda gördükleri bazı şeylerin çevremdeki insanların kafalarında sorular uyandırdığının farkındayım (I) Ortada bu kadar ölü, bu boyutta felaket varken niçin feryadı figan etmiyorlar (II) kendilerini yerden yere atmıyorlar (III) bayılıp yerlere yıkılmıyorlar (IV) niçin bu kadar sessizler (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilmelidir?

Soru 8


İş (I) yaşamımızın üçte ikisini kaplıyor (II) Tabii sözüm işi olanlaradır (III) Ekmek elden (IV) su gölden hazır parayla yaşayanlar sözümün dışındadır (V)

Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

Soru 9


Mümtaz ( ) dükkânda hiç farkında olmadan Mallarme'nin dizesini hatırladı ( ) “Meçhul bir felaketten buraya ( )”

Bu cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) başkasından aktarılan cümleyi belirtmek için kullanılmıştır?

Paylaş

KPSS Türkçe Ses-Noktalama-Yazım Testi sorularını online çözebilirsiniz.