KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi - çöz

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi soruları cevapları
KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları TestiSoru 1


Öğrencilerinin "Vakit nakittir." sözünün ne ifade ettiğini açıklarken anadilini kullanma yeteneklerini, özgün ve eleştirel fikirlerini ve bilgiyi organize edişini görmek isteyen öğretmen verilen sınav türlerinden hangisini kullanmalıdır?

Soru 2


I. Şans başarısının bulunması

ll. Sentez düzeyindeki davranışların ölçülememesi

lll. Her eğitim basamağına uygulanamaması

IV. Kompozisyon becerilerinin tümünü ölçememesi

Yukarıdakilerden hangileri çoktan seçmeli testlere yöneltilen eleştiriler arasındadır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi en subjektif olan ve en az şans başarısı içeren ölçme aracıdır?

Soru 4


"Mondros Antlaşması'nın sonuçlarını maddeler halinde yazınız."

Yukarıda verilen soru tipi yazılı sınav soru tiplerinden hangisine kesinlikle uymaktadır?

Soru 5


Çoktan seçmeli testlerde soru sayısının çokluğu, test süresinin önemli bir kısmının maddeyi okumaya ve doğru cevabı bulmaya ayrılması geçerliği ve güvenirliği nasıl etkiler?

Soru 6


6. ve 7. soruları aşağıdaki paragrafta verilen bilgile re dayanarak cevaplayınız.

İktisat bölümü öğrencilerine, "Para Politikası" dersi final sınavında bir soruluk yazılı sınav uygulanmıştır. Söz konusu sınavda öğrencilere, "Türkiye'de enflasyonu bir yılda % 20 oranında azaltmak için hangi önlemler alınmalıdır?" sorusu yöneltilmiş ve cevapların içerik ile biçimi bakımından cevaplayıcılara özgürlük tanınmıştır.

Söz konusu sınavdaki yazılı sorusunun eğitimbilim açısından en önemli avantajı nedir?

Soru 7


Söz konusu sınavdaki yazılı sorusunun ölçme sonuçlarının nitelikleri açısından aşağıdakilerin hangisi daha önemli bir dezavantaj olarak kabul edilir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamaları puanlarken birden fazla puanlayıcı kullanılmasının en önemli sebebidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli test yazarken göz önünde bulundurulması gereken kurallardan değildir?

Soru 11


Hangisi doğru - yanlış testlerini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerin geçerliğini ve güvenirliğini artırmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavlarda puanlamanın daha objektif olmasını sağlamak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 14


Aşağıdaki sınav türlerinden hangisi puanlanması bakımından diğerlerinden daha kullanışlıdır?

Soru 15


Hangisi yazılı yoklamalarda kullanılan puanlama yöntemlerinden değildir?

Soru 16


I. Öğrenme yanlışlarını belirlemede elverişli değildir.

ll. Puanlama objektif yapılabilir.

lll. Kapsam geçerliği yüksektir.

IV. Soruları hazırlamak çok zaman ve beceri gerektirir.

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri doğru-yanlış testinin özellikleri arasındadır?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi bütüncül puanlama anahtarlarını analitik puanlama anahtarlarından ayıran temel özelliklerden biridir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi analitik puanlama anahtarının en önemli özelliğidir?

Soru 19


Bir yazılı sınavına ait kağıtlar okunurken dört uzmandan yararlanılmıştır.

Dört uzmanın kağıtları okuma teknikleri arasında en güvenilir olanı hangi seçenekte verilendir?

Paylaş

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yılmaz karadeniz
Doğru: 19
100 Puan
şairoft
Doğru: 16
84.2 Puan
özlemkpss
Doğru: 15
78.9 Puan
BERFIN ERYILMAZ
Doğru: 14
73.6 Puan
Duyguylmz
Doğru: 14
73.6 Puan
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri