KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Test

KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Test

KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Test - çöz

KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Test soruları cevapları
KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Test

KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim TestSoru 1


Ergenlik çağında meydana gelen fiziksel değişimlerin, üzerinde en belirgin etki yaptığı gelişim alanları aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 2


On iki yaşındaki kızının boyunun arkadaşlarından farklı olarak hala uzamamasından endişelenip kızını doktora götüren Nadire Hanım'a doktorun aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemesi beklenir?

Soru 3


Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişim sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Okul çağı çocuklarının fiziksel gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Erkan basketbol oynamayı çok sevdiği halde altı yaşındaki kardeşi Gürkan sadece abisini ve onunla birlikte maç yapan abisinin arkadaşlarını izlemekle yetinmektedir. Gürkan basketbol topunu tutmada ve atmada zorlandığı için babasının kendisine aldığı plastik topla oynamaktadır.

Erkan ve Gürkan'ın gelişimine dair aşağıda verilenlerden hangisini söylemek en doğru olur?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangileri fiziksel gelişimin temel bileşenlerindendir?

Soru 7


Fiziksel gelişim üzerinde olumsuz çevresel koşulların en zararlı olabileceği dönem aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz?

Soru 8


Ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel gelişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Genellikle aşağıdaki yaş gruplarından hangisindeki çocukların makasla kesme, boncuk dizme, küçük boşlukları doldurma gibi etkinlikleri yavaş yavaş başarabilmeleri beklenir?

Soru 10


Ailelerin aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinde diğer dönemlere kıyasla daha az sıklıkla çocuklarına yeni kıyafet almaları beklenir?

Soru 11


Bebeklerine halk arasında "örümcek" adı verilen, yürümeyi kolaylaştıran araçtan alan anne-babalara çocuk doktorları bu aracı çocuklar tutunarak yürümeye başladıklarında kullanmalarını önerirler. Bu doktorlara göre henüz destekle yürümeye başlamamış çocuk ne kadar '"örümceğe" oturtulursa oturtulsun bunun yürümesini hızlandırmayacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi çocukların bu erken zamanlarda yeteri kadar "örümcekten" yararlanmalarına engel teşkil eder?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi insanların genetik bilgilerini taşıyan genleri taşıyan yapıları ifade eder?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi erinlik dönemine ilişkin yanlış bir ifadedir?

Soru 14


Ergenlerde meydana gelen bedenin kıllanması, kızlarda memelerin büyümesi, vücudun yağlanması ve erkeklerde kas yoğunluğunun artması gibi özellikler aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisine örnektirler?

Soru 15


Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde bireylerin fiziksel gelişimdeki hızlı değişimlere ayak uydurmada yaşadıkları güçlükler gelişimlerinin diğer alanlarına da yansıyacak derecededir?

Soru 16


Aşağıdaki fiziksel gelişim dönemlerinin hangisinde olgunlaşma hızı diğerlerinkine kıyasla nispeten daha yavaştır?

Soru 17


Yaşamın ilk aylarında çocukların sinir sistemlerinin uygun bir şeklide işleyip-işlemediğini anlamak için aşağıdaki özelliklerinden hangisi incelenir?

Soru 18


Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde çocuğun koşma, atlama, bisiklet sürme gibi büyük kas gelişimi gerektiren etkinliklerine ilk kez yoğunlukla rastlanır?

Soru 19


Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde çocuğun başının büyüklüğü vücuduna kıyasla en büyüktür?

Soru 20


Aynı yaşta ve oldukça benzer koşullarda büyüyen çocukların bağlanma stilleri, genel yetenek düzeyleri, anne-babalarının tutumları ve sosyo-ekonomik düzeyleri gibi birçok çevresel ve ilişkisel koşulları son derece benzer olduğunda dahi; bu çocukların kreşe başlama ve yeni sosyal durumlardaki uyum düzeylerinde önemli bireysel farklılıklar gözlenir.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların doğuştan getirilen temel nedenlerindendir?

Paylaş

KPSS Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ismail aksu
Doğru: 20
100 Puan
pederecibey
Doğru: 20
100 Puan
scl2121
Doğru: 20
100 Puan
ayse00
Doğru: 18
90 Puan
hakan farme
Doğru: 18
90 Puan