KPSS Gelişim Görevleri Test

KPSS Gelişim Görevleri Test

KPSS Gelişim Görevleri Test - çöz

KPSS Gelişim Görevleri Test soruları cevapları
KPSS Gelişim Görevleri Test

KPSS Gelişim Görevleri TestSoru 1


I. Olgunlaşma

II. Kişisel İdealler

III. Toplumsal beklentiler

Havighurst'a göre yukarı verilenlerden hangileri gelişim görevlerini etkileyen faktörlerdendir?

Soru 2


Havighurst'a göre, aşağıdakilerden hangisi bebeklik döneminde beklenen davranışlardan biri değildir?

Soru 3


Havighurst'a göre, "Kendine has fikir, değer, inanç, ideoloji ve ahlak sistemi geliştirme" hangi dönemde kazanılan bir davranıştır?

Soru 4


Piaget'e göre "Dış dünyanın duyu organları ve hareket kabiliyeti ile algıladığı" dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


- Tümevarımsal düşünme başlar.

- Yaparak - yaşayarak öğrenir.

Piaget'e göre, yukarıda verilen davranışlar örüntüleri hangi dönemde kazanılır?

Soru 6


Piaget'e göre, çocukların "İşlem öncesi" dönemde aşağıdakilerden hangisini kazanması beklenmez?

Soru 7


Piaget'e göre, "Soyut İşlemler Dönemi" hangi yaş aralığını kapsamaktadır?

Soru 8


- Doğru ile yanlışı ayırt edebilme

- Cinsel kimlik kazanma

- Tuvalet alışkanlığı kazanma

Havighurst'a göre, yukarıda verilen davranışlar hangi dönemim gelişim görevleri arasında yer alır?

Soru 9


Havighurst'a göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Ergenlik" döneminde görülen gelişim görevlerindendir?

Soru 10


Havighurst'a göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Genç Yetişkinlik" döneminde görülen gelişim görevlerinden biri değildir?

Soru 11


I. Yeni kuşaklara rehberlik etme,

II. Meslekte kariyer,

III. Eşe uyum sağlamak,

IV. Beden imgesine uyum

Havighurst'a göre, yukarıda verilenlerden hangileri "Yetişkinlik" dönemi gelişim görevleri arasında yer alır?

Soru 12


Havighurst'a göre, aşağıda verilenlerden hangileri "Yaşlılık - İleri Yetişkinlik" dönemi gelişim görevleri arasında yer almaz?

Paylaş

KPSS Gelişim Görevleri Test sorularını online çözebilirsiniz.