KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi



Soru 1


Çetin Bey ava gitmekten pek hoşlanmamasına ve avlanmayı da pek becerememesine rağmen, sırf köy kahvehanesine gidip uydurduğu hikayeleri dinletmek için avla uğraşır.

Çetin Bey'in bu davranışı Kohlberg'in ahlak gelişimi aşamalarından hangisine uygun bir davranış biçimidir?

Soru 2


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kohlberg'in geleneksel ahlak düzeyine uygun bir ahlaki yargıyı içermektedir?

Soru 3


Ahlak gelişimi ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Yaptıkları birçok şeyi sırf gösteriş için ve başkalarını kıskandırmak için yapan bireyler Kohlberg'ün aşağıdaki aşamalarından hangisine paralel davranmaktadırlar?

Soru 5


Ailesinin kuşaklardır sürdürdüğü geleneklere bağlı olarak hiçbir koşul altında misafirden önce sofradan kalkılmaması gerektiğini düşünen biri, Kohlberg'ün hangi aşamasına denk bir tutum içindedir?

Soru 6


Aliye Hanım çocuklarının mahalledeki diğer çocuklarla her kavga edişinde, anlaşmazlıklarının nedenini sormadan çocuklarını savunmaktadır. Hatta öteki çocukları azarlayıp onların anneleriyle bile tartışmaya girmektedir.

Aliye Hanım'ın buradaki tutumu Kolhberg'in hangi ahlaki gelişim düzeyine uygundur?

Soru 7


Piaget ve Kohlberg'ün kuramları birlikte değerlendirildiğinde insanların geleneklere, kural ve yasalara bulundukları zaman ve mekanın ötesinde (mahalle, ülke, çağ) bakabilmeleri aşağıdaki dönemlerin hangisinin özelliklerini kazanmış olmayla daha ilişkilendirilebileceği söylenebilir?

Soru 8


"Bizim bizden gayrı dostumuz olmaz" diye düşünen, birinin bu anlayışı Kohlberg'ün hangi aşamasına denk bir düşüncedir?

Soru 9


Kohlberg'e göre ahlak gelişiminin seyri aşağıdaki alanlardan hangisindeki değişimlere paralel gerçekleşir?

Soru 10


Sınıf öğretmeni Ali Bey öğrencisi olan arkadaşının oğluna hak etmediği halde sözlü notu olarak hep tam not vermektedir.

Bu bilgiden yola çıkarak, Ali Bey' in ait olduğu ahlak gelişimi evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Mehmet Bey. çalıştığı kurumdaki bir arkadaşının haksız yere işten atılmasına karşı çıkmıştır. Bu tutumunu da işveren tarafından hoş karşılanmayacağını bile bile sergilemiştir. Mehmet

Soru 12


Kohlberg'ün kuramına göre kişilerin gelenek sonrası ahlak anlayışı geliştirmeleri aşağıdaki dönemlerden hangisine ulaştıktan sonra olasıdır?

Soru 13


Fatih bir adamın karısının hayatını kurtaracak olan ilacı eczaneden çaldığını duyduğunda "Bir hayatın kurtulması söz konusu iken mala tecavüzü koruyan yasalardan yana değilim, yasalar insani durumlar göz önüne alarak düzenlenmeli" demektedir.

Fatih'in bu değerlendirmesi Kohlberg'ün hangi evresine paralel bir davranıştır?

Soru 14


Bir öğretmenin, kendisine saygısızlık yapan babasından ötürü bir öğrencinin notlarını düşük vermesi Kohlberg'ün ahlak gelişimi aşamalarından hangisine uygun bir davranıştır?

Soru 15


Piaget'e göre çocukların kendilerinin ve başkalarının davranışlarını değerlendirirken, sadece gözle görülür-somut sonuçlara göre karar vermeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 16


Sırf bekar olduğu için, ev arayan bir öğretmene evini kiraya vermeyen bir kişinin, aşağıdaki ahlaki gelişim evrelerinden hangisine henüz erişmediği kesin bir şekilde söylenebilir?

Paylaş

KPSS Gelişim Psikolojisi Ahlak Gelişimi Testi sorularını online çözebilirsiniz.