KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim Testi - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim Testi soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim TestiSoru 1


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, çocuklarda 'tersine çevirebilirlik" ve "korunumun" kazanılması aşağıdakilerden hangisinin ortadan kalkmasına bağlıdır?

Soru 2


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre on yedi aylık bir bebeğin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

Soru 3


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, çocukların ellerindeki kalemi mikrofon gibi kullanmaları aşağıdaki bilişsel özelliklerinden hangisinin sonucudur?

Soru 4


Somut işlemler döneminde olup biten bütün değişimler ve öğrenme. yaşantıları, zamanla çocuğun bilişsel yapısında niteliksel olarak bütüncül fark yaratıp, bir araya getirilip soyut işlemler dönemine geçmesini sağlar.

Piaget, sözü edilen süreci ifade etmede aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır?

Soru 5


Çocukların kişi ve zaman eklerini uygun bir şekilde kullanıp kurallara uygun cümleler kurabildikleri dil gelişimi evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Yaptığı her matematiksel işlemden sonra hemen sağlamasını yapan Aylin'in bu davranışı, onun aşağıdakilerden hangisini edindiğini gösterir?

Soru 7


Dil gelişiminin aşağıdaki gelişimsel alanların hangisi ile ilişkisi daha dolaylıdır?

Soru 8


Bütün gelişim dönemleriyle kıyaslandığında, ilk çocukluk dönemindeki kişilerin etraflarında kullanılan dili adeta kaparcasına öğrendiği görülür.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Soru 9


Kimi isimlere karşı oldukça ön yargılı olan bir müziksever üniversite öğrencisi, sınıfında Kamuran adında biriyle tanıştığında onun çağdaş bir müzik zevkine sahip olmayacağını düşünmüştür.

Bu durum Piaget'nin aşağıdaki kavramlarından hangisi için uygun bir örnektir?

Soru 10


Çocukların sözcük söylemeye başladıklarında aşağıdakilerden hangisini öncelikle söylemeleri beklenir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi dil gelişiminin ilk ve son aşamalarını ifade eder?

Soru 12


Zeka düzeyleri ortalamanın oldukça altında olan bireyler kıyafetleri, yatak örtüleri dahil yaşadıkları ortamda bir aynılık tercih ederler.

Bu bilgiye dayanarak, bu bireylerin normal veya daha üst zekadaki kişilere kıyasla aşağıdakilerden hangisini daha az kullandıkları söylenebilir?

Soru 13


Aynı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimleri aşağıdaki etmenlerden hangisinden etkilenmez?

Paylaş

KPSS Gelişim Psikolojisi Bilişsel Gelişim Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Gökhan Güven
Doğru: 13
100 Puan
Mobak
Doğru: 13
100 Puan
Burcu GÜLŞEN
Doğru: 13
100 Puan
EYLÜL
Doğru: 13
100 Puan
Özlem Çelik
Doğru: 13
100 Puan
KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri