Bilişsel Gelişim Testi 3

Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz.Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz. Bilişsel Gelişim Testi 3 online çöz

Bilişsel Gelişim Testi 3 Çöz

Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz. Bilişsel Gelişim Testi 3 çöz

Online Bilişsel Gelişim Testi 3 Soruları çöz

Soru 1


Kendisine yeni bir ayakkabı alındığı ilk gün dikkatsizce koşarken düşen ve canı oldukça acıyan dört yaşındaki Cemaynur, bu yeni ayakkabıyı bir daha giymek istememektir. Nedeni sorulduğunda ise giyerse hep düşeceğini söylemektedir.

Cemaynur'un bu davranışı aşağıdaki Piaget kavramlarından hangisine örnektir?

Soru 2


Dört yaşındaki kreş çocukları serbest oyun oynarken sıklıkla birbirleriyle oynamaktansa her biri kendi köşesinde oynarlar. Ancak, bu çocuklardan biri oynunu değiştirdiğinde veya bitirdiğinde yanındakilerin de aynı şeyi yaptıkları görülmektedir.

Bu çocukların birbirleriyle oynamazsalar da birbirlerinin yanısıra oynamaları Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlarından hangisine örnektir?

Soru 3


Beş yaşlarındaki kreş çocukları öğretmenleri bir soru sorduğunda, sıra beklemek veya birbirlerini dinlemek yerine hep bir ağızdan yanıtladıkları görülmektedir.

Çocukların birbirleriyle oynamazsalar da birbirlerinin yanısıra oynamaları Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlarından hangisine örnektir?

Soru 4


Huysuzluk yapan dört yaşındaki Defne'nin babası kendisini teskin etmek için sabah kalktıklarında İstanbul'a dedesini görmeye gideceklerini, oradan dedesiyle beraber dondurma yemeye gideceklerini söylerken, Defne babasının bu sözlerine inanmamaktadır.

Defne'nin babasının hangi durumda kendisini kandırmak için birşeyler söylediğini bilmesi Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisini edinmiş olduğunun kanıtıdır?

Soru 5


Annesi elindeki büyükçe miktardaki oyun hamurunu dört yuvarlak top halinde böldüğünü gören ve annesi bu hamur şimdi mi daha çok yoksa hepsi bir topken mi daha çok diye sorduğunda, altı yaşındaki Ali, zihninde hem topları tekrar birleştirebildiği için hem de hamura ne yenisinin eklendiğini ne de orijinal hamurdan bir eksilme olduğunu düşündüğü için "biri çok değil, ikisi aynı" diye yanıt vermektedir.

Ali'nin sorunun yanıtını doğru bir şekilde bilmesi Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisini edinmiş olduğunun kanıtıdır?

Soru 6


Daha önceleri ebeveynleri çikolata gibi bütün kardeşlere cazip gelen bir şeyler aldıklarında şimdi beş buçuk yaşında olan Aliye, ille de kendisi hepsini almak isterken veya en azından ilkin kendisi payını almak isterken şimdilerde kardeşlerinin payının verilmesini bekleyebilmektedir.

Piaget'ye göre, Aliye'de benmerkezci davranışın azalmış olması aşağıdaki aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisini edinmiş olduğunun kanıtıdır?

Soru 7


Piaget'ye göre bebekler yaşamlarının ilk zamanlarından itibaren refleksif davranışları gibi psikomotor davranışlarında olsun, daha sonraları dil edinme sürecinde, öğrendikleri ifade ve dilsel bilgileri tekrar tekrar kullanma eğilimindedirler.

Piaget bu tekrar etme eğilimini ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?

Soru 8


Altı yaşındaki Seda'nın babası "kızım sence insanlar mı çok üşür erkekler mi?" diye sorduğunda, Seda gülümseyerek, "baba erkekler de insan!" diye yanıt vermektedir.

Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre Seda'nın bu yanıtı aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisini edinmiş olduğunun kanıtıdır?

Soru 9


Piaget'ye göre toplumların yaşam tarzları (kültürleri) eğer sadece görgül gerçekliğe dayalı olarak düşünmenin gündelik yaşamda yetmediği bir nitelikteyse, bu gibi toplumlarda böyle olmayanlara kıyasla daha çok kişi daha üst düzeyde düşünebilir hale gelir.

Piaget'nin bu görüşüne göre bu gibi toplumlarda aşağıdakilerden hangisine daha çok rastlanması beklenir?

Soru 10


Küçük bir kasabada yaşayan on yedi yaşındaki Kaya, daha önceleri kız kardeşine kıskanç ve pek de adilce olmayan şekillerde davranmasına karşın, şimdilerde kız kardeşi, annesi ve arkadaşları da dahil, kadınların sorunlarına daha duyarlı davranmaktadır. Çünkü Kaya kendisini etrafındaki kadınların yerine koyup onların durumlarıyla empati kurabilmektedir. Kaya, aynı şekilde, kendisi erkek değil de kadın olsaydı nasıl bir yaşamının olabileceğini tasavvur edebilmektedir.

Kaya'nın bu davranışları aşağıdaki bilişsel özelliklerin hangisini edindiğinin işaretidirler?

Soru 11


On beş yaşındaki Mehmet arkadaşlarıyla ve ebeveynleriyle yaşadığı kimi güçlüklere çok üzülmekte ve yaşadığı kentte kendisi kadar acı çeken bir başka kişi olamayacağını düşünmektedir.

Mehmet'in bu algısı aşağıdaki gelişimsel özelliklerinden hangisinin sonucudur?

Paylaş

Etiketler: