KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular

KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz.KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular online çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular Çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular çöz

Online KPSS Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Bir araştırmacı çocukların yaşa bağlı konuşma gelişimi örüntüsünü incelemek ister. Bu amaçla iki, dört ve altı yaşlarından ellişer çocuğu rastgele örnekleme yöntemiyle seçerek toplam 150 çocuktan tek seferde veri toplar. Daha sonra verileri çözümleyerek farklı yaşlarda dil gelişimine ilişkin genellenebilir sonuçlar ortaya koyar.

Bu araştırmacının kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Fatma Hanım seneye okula başlayacak olan yeğeni Bertuğ'a bir hediye vermek ister. Çocuk giysileri sa­tan bir mağazadan Bertuğ'un yaşını söyleyerek pantolon satın alır. Hediyesini yağenine verdiğinde, uzun süredir görüşmemelerine karşın, satın aldığı pantolonun yeğeninin bedenine tam olduğunu görür, çok sevinir.

Yukarıdaki paragrafta gelişim psikolojisine özgü kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

Soru 3


İlköğretim okuluna yeni başlayan Mehmet önlüğünü kendisi giyebilmekte, ancak annesi defalarca göstermesine karşın, önlüğünün yakasını bir türlü ilikleyememektedir.

Mehmet'in önlük yakasım bir türlü ilikleyememesi, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Kritik dönem kavramı, çevresel etkenlerin gelişimi nasıl etkilediğini anlamada çok önemlidir. Gelişim süreci incelendiğinde insana ait her organ ya da davranışın, belirli yönlerinin sabit zamanlarda geliştiği görülmektedir. Bu sabit zamanlara kritik dönem denilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinde kritik dönemlerin bulunduğu görüşünü doğrulayan bir örnek olabilir?

Soru 5


Bir araştırmada ilköğretim öğrencilerine bir yıl arayla iki kez ilgi envanterinin uygulanmasından 0,62; üniversite öğrencilerine uygulanmasından 0,80 korelasyon kat sayısı elde edilmiştir. Aynı çalışmada ilköğretim öğrencilerine ölçme aracının üç yıl arayla iki kez uygulanmasından 0,31; üniversite öğrencilerine aynı zaman aralığında iki kez uygulanmasından 0,63 korelasyon kat sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca üniversiteden sonra yaşamın sonuna ilgi puanlarındaki kararlığın 0,70 civarında olduğu gözlenmiştir.

Bu araştırmaya göre, ilgi puanlarındaki kararlığın artışı, gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 6


Aileler üzerinde yapılan bir araştırmada, anne babasından biri ya da her ikisi ressam olan çocukların resim yeteneklerinin, ailesinde ressam olmayan ço­cuklardan daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Bu araştırma sonucuna göre, resim yeteneğiyle ilgili aşağıdaki etkenlerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?

Soru 7


Ayrı ve birlikte yetiştirilmiş 2-6 yaşları arasındaki ikiz çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, kardeşlerin zeka puanları arasındaki korelasyon katsayıları (r) şöyle bulunmuştur:

Ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizleri r = 0,77

Birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizleri r = 0,76

Ayrı yetiştirilen çift yumurta ikizleri r = 0,52

Birlikte yetiştirilen çift yumurta ikizleri r = 0,54

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ikiz kardeşlerin zeka puanları arasındaki korelasyonları en iyi açıklar?

Soru 8


Bebeklikten itibaren ayn büyütülmüş bir grup yetişkin ikiz üzerinde boylamsal bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ilk çocuklukta tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre daha benzer davrandıkları ancak çocuklar büyüdükçe benzerliğin azaldığı görülmüştür. Bununla birlikte, yetişkinlikte bu benzerliğin ikizlerin dinsel, siyasal görüşlerinde, ilgi alanlarında ve eş seçimlerinde daha az; sayısal ve sözel yeteneklerinde, yürüyüşlerinde, gülüşlerinde ve ses tonlarında ise daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Bu araştırmaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?

Soru 9


Gelişimle ilgili yapılan araştırmalar, akranlarına göre konuşmayı geç Öğrenen çocukların okumayı"da geç öğrendiklerini göstermektedir.

Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Bebek bekleyen Esin hanım doğuda bir köy okulunda öğretmenlik yapmaktadır. Kara kış nedeniyle yollar kapanınca doğumunu köy ortamında gerçekleştirmiştir. Ancak doğum sırasında problemli bir durum oluşmuş ve bebek yeteri kadar oksijen alamamıştır. Bebek bu nedenle sorunlu bir evre geçirmiş, olması gereken gelişimsel özellikleri gösterememiştir. Çocuk okula başladığında da bazı algılama ve öğrenme sorunları yaşamıştır.

Yukarıdaki paragraf göz önüne alındığında çocuğun gelişimine yönelik hangi faktörlerde sorun oluşmuştur?

Soru 11


Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 12


Fiziksel büyüme temelde ..... (I) ..... bağlı olarak gerçekleşen bir süreç olmakla birlikte ..... (II) ..... yetersizliği bu süreci olumsuz etkileyebilir.

Fiziksel gelişimle ilgili bu metinde, I ve II rakamlarının yerine aşağıdaki hangi kavramlar getirilmelidir?

Paylaş

Etiketler: