KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz.KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı online çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı Çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı çöz

Online KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Dokuz yaşından küçük çocuklara atasözleri ve deyimleri öğretmek güç olduğu halde bu yaştan sonra çocukların çoğunun bunları kolaylıkla öğrenmesi aşağıdaki gelişim kavramlarından daha çok hangisi ile açıklanabilir? kpss gelişim psikoloji testleri

Soru 2


On iki aylık Selma bütün istek ve ihtiyaçlarını annesine "mama!" sözcüğüyle ifade etmektedir.

Bu durum aşağıdaki dil gelişimi kavramlarından hangisine örnektir?kpss gelişim psikoloji testleri

Soru 3


Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre, çocukların yaşamlarında kendilerinin ve başkalarının düşüncelerine elle tutulur kanıtları ilk kez istedikleri ve bu anlamda oldukça etkin bir şekilde düşündükleri bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

kpss gelişim psikoloji testleri

Soru 4


Kimi insanlar köpeklerin insanın birçok duygusunu fark ettiklerine içtenlikle inanırlar. Oysa köpeklerin bunu yapabilmek için gerekli bilişsel ve duyuşsal donanımları yoktur ve bu özelliklerin onlarda gelişmesi de olası değildir.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?kpss gelişim psikoloji testleri

Soru 5


Kişilerin olgunlaşma seyirlerindeki bireysel farklılıkların aşağıdakilerden hangisinde rolü yoktur?kpss gelişim psikoloji testleri

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerin benlik saygılarını etkileyen etmenlerden biri değildir?

Soru 7


Cem, yeni okulunda arkadaşlıklar kuramamış, buna karşın öğretmenlerinin gözüne girmeyi bilmiş ve pek çok öğretmen tarafından da "örnek öğrenci" olarak gösterilmeyi sağlayacak tutumlar göstermiştir.

Cem'in "örnek öğrenci" olmak amacıyla sergilediği davranışlar aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi için uygun bir örnek olabilir?

Soru 8


Freud, gelişim kuramında okul çağına denk düşen dönemi gizil (latent) dönem olarak nitelendirmiştir.

Freud'a göre aşağıdakilerden hangisi bu dönemde gizildir?

Soru 9


On dokuz aylık olan Defne, dedesinin elindeki oyuncak arabayı gördüğünde "Dede vınn vınn." demektedir.

Defne'nin bu ifadesi onun, dil gelişimine ilişkin aşağıdakilerden hangisine uygun bir davranış sergilendiğini göstermektedir?

Soru 10


Ali liseden mezun olduktan birkaç yıl sonra dilini ve kültürünü hiç bilmediği bir ülkeye, abisinin yanına, Almanya'ya göç etmiştir.

Erikson'un psikososyal kuramına göre Ali'nin bu değişikliğe uyum sağlayamaması aşağıdakilerden hangisinde bir aksaklığa yol açabilir?

Soru 11


Bir grup ana okulu çocuğu oynarken topları bir çalılığa düşüp patladığında ellerine sopalar alıp çalıları dövmeye başlarlar.

Çocuklann bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

Soru 12


Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre, elindeki kartları para gibi kullanarak bakkal rolündeki arkadaşından alışveriş yapan beş yaşındaki Aslı'nın bu davranışı aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnek olabilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi ilk çocuklukta görülen davranışlardan biri değildir?kpss gelişim psikoloji testleri

Paylaş

Etiketler: