2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı - çöz

2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı soruları cevapları
2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme SınavıSoru 1


Aşağıdakilerden hangisinde verilen gelişimsel olayların meydana geliş sıralaması yanlıştır?

Soru 2


Bruner'e göre çocukların algılarının etkisinden kurtulup dildeki deyimleri ve mecaz anlam taşıyan sözleri anlamaya başladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Dedikodu yapmayı çok seven ama bundan utanan Mine Hanım'ın dedikodu merakını bir gazetenin dedikodu köşesine yazı yazmakla gidermeye çalışması, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 4


Duyusal motor dönemdeki çocukların hem reflekslerini hem de diğer motor hareketleri tekrar tekrar yapmaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Soru 5


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı ışığında düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin bebeklerde ayrılık kaygısı oluşmadan önce ortaya çıkmış olması beklenir?

Soru 6


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre çocukların oyunlarındaki bir kural ihlalini ele alırken, durumu hem ihlali yapan açısından hem de oyunu oynayan diğer bireyler açısından tartışabildikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Piaget ve Kohlberg'ün kuramlarına göre, çocukların kendilerinin dışındaki insanların ihtiyaçlarını ilk kez göz önünde bulundurabilecek anlayışa erdikleri bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Sınıfında sıklıkla argo sözcükler kullanan bir öğrencinin geleneksel düzeyde ahlaki anlayışa sahip olması için bu davranışının gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini düşünmesi gerekir?

Soru 9


Lise son sınıf öğrencisi Can fizik dersi sınavında zayıf not alıp bütünlemeye kalmıştır. Bu durumu öğretmeninin zor sorular sormasına bağlayan Can dersten sonra öğretmeninin okulun dışında park halindeki arabasının lastiğini patlatır.

Psikoanalitik kurama göre Can'ın bu davranışı nasıl yorumlanabilir?

Soru 10


Anal dönem boyunca oldukça baskıcı anne-baba tutumuna maruz kalan bir çocuğun Erikson'a göre aşağıdaki duygulardan hangisini geliştirmesi beklenir?

Soru 11


Aşağıdaki gelişimsel olaylardan hangisinde önce belirtilen değişimin sonrakine zemin hazırladığı söylenebilir?

Soru 12


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Rüzgarın birilerinin üflemesi sonucu oluştuğunu düşünen bir çocuğun aynı zamanda aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisini taşıması beklenmez?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki gençlerin günde defalarca aynaya bakmalarının gelişimsel nedenlerinden biri değildir?

Soru 15


Gelişim psikolojisindeki bilimsel bilgi birikimine dayanarak, erinlik çağına yeni girmiş ve gelişimi normal seyirde devam eden bir gençte aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması beklenmez?

Soru 16


Aynı yaşta ve oldukça benzer koşullarda büyüyen çocukların bağlanma stilleri, genel yetenek düzeyleri, anne-babalarının tutumları ve sosyo-ekonomik düzeyleri gibi birçok çevresel ve ilişkisel koşulları son derece benzer olduğunda dahi bu çocukların kreşe başlama ve yeni sosyal durumlardaki uyum düzeylerinde önemli bireysel farklılıklar gözlenir.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların doğuştan getirilen temel nedenlerindendir?

Paylaş

2019 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

meryem koşa
Doğru: 16
100 Puan
metan
Doğru: 15
93.7 Puan
volkan28
Doğru: 11
68.7 Puan
deniz tekin
Doğru: 11
68.7 Puan
hakan yılma
Doğru: 10
62.5 Puan