KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi Testi - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi Testi soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi Testi

KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi TestiSoru 1


"Aslında dil tesadüfen çıkarılan seslerden bazılarının pekiştirilmesi yolu ile kazanılır." diyen bir gelişim uzmanı bu görüşünü hangi dil gelişimi kuramına dayandırabilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi dili oluşturan elementlerden değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son gelişen dil birimidir?

Soru 4


Sosyal öğrenme kuramcılarına göre, dilin kazanımı nasıl olmaktadır?

Soru 5


Piaget'ye göre, dil gelişimi birbirinden farklı dört dönemin sırası ile geçilmesine bağlıdır.

Yukarıdaki durumu açıklayabilecek gelişim ilkesi hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki kuramcılardan hangisi psikolingüistik dil gelişimi kuramcılarındandır?

Soru 7


Aşağıdaki araştırmacı - kavram çiftlerinden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Bir tek sözcükle birden fazla şey anlatmak isteme eğilime ne ad verilir?

Soru 9


I. Agulama

II. İlk gramer süreci

III. Telgrafik konuşma

IV. tek sözcük

Yukarıda Piaget'ye ait dil gelişimi kuramının dil gelişimi dönemleri karışık bir sıra ile verilmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu dönemler doğru bir şekilde sıralanmıştır?

Soru 10


Piaget'ye göre; yüklem, bağlaç, ek vb. öğelerin ve gramer kurallarının kullanılmadan konuşulduğu dil gelişimi dönemi hangisidir?

Soru 11


- Doğumdan başlayarak bir yaşına kadar devam eder.

- Üç alt evresi vardır.

- Bu dönemde dilin elementlerinden semantik tam manası ile gelişemez.

Yukarıda bazı özellikleri verilen dil gelişimi dönemi hangisidir?

Soru 12


Bu dönemde "baba" diyen çocuk "baba" sesini bilerek isteyerek çıkarmaktadır ve babasından başka kimseye "baba" dememektedir. Ancak babasına bir şeyler anlatmak istediğinde "baba" sesinin yanında başka sesler de çıkarıp anlamlı birçok kelimeden oluşan cümleler kuramamaktadır.

Yukarda sözü edilen dil gelişimi dönemi hangisidir?

Soru 13


"Baba eve gelirken bana jelibon al; ancak dikkat et, bayat olmasın." diyen bir çocuk Piaget'ye göre, hangi dil gelişimi döneminde olabilir?

Soru 14


Soruların anlaşıldığını, yönergelerin yerine getirildiği gözlemlemek mümkünse de düzgün cümlelerin kurulması ve cevaplar verilip sağlıklı bir iletişim kurulması mümkün değildir.

Yukarıda dil gelişimi açısından nasıl bir süreçten söz edilmektedir?

Soru 15


- Yaklaşık 18 ile 24 aylar arasını kapsamaktadır.

- İki farklı sözcükten pluşan cümleler kurulabilmektedir.

- İki farklı sözcükten oluşan cümleler art arda hemen sıralanamamakta, araya duraksamalar girmektedir.

- Elli ile birkaç yüz kelimenin anlamı kavranabilmektedir.

Yukarda bazı özellikleri verilen dil gelişimi dönemi hangisidir?

Paylaş

KPSS Gelişim Psikolojisi Dil Gelişimi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Duyguylmz
Doğru: 15
100 Puan
Busramdn
Doğru: 15
100 Puan
Ibrahim Çakmak
Doğru: 14
93.3 Puan
Bekir KARLI
Doğru: 14
93.3 Puan
Nlygl
Doğru: 14
93.3 Puan
KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri