Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2

Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz.Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz. Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 online çöz

Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 Çöz

Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz. Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 çöz

Online Gelişimin Temel İlkeleri Testi 2 Soruları çöz

Soru 1


Kalıtımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Havighurst'un gelişim görevleri modeline göre ergenlik döneminde kazanılan gelişim görevlerinden biridir?

Soru 3


Göz tembelliği olan çocuklarda gözlerden birisi görme işlevini tam olarak yapamaz. Göz tembelliği yedi yaşına kadar fark edilirse tedavi edilebilir. Daha sonra fark edilirse başarılı sonuçlar vermez. Kalıcı bozukluklar ortaya çıkar.

Yukarıdaki durum gelişimle ilgili hangi kavramın öneminden bahsetmektedir?

Soru 4


İhtiyaçları zamanımla karşılanmayan bebeklerde güven duygusu kazanılamaz. Güven duygusu kazanamayan bebek, ilerleyen yıllarda kendi ken dine yürüme, yemek yeme gibi etkinliklerde de kendisine kuşku ile yaklaşır. Bu da sonraki süreçte girişimcilik duygusunu olumsuz olarak etkiler.

Yukarıdaki parça gelişimin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 5


Herhangi bir konuda farklı yer ve zamanda yapılmış olan araştırma sonuçlarının niteliksel ve niceliksel olarak uygun istatistiksel yöntemlerle bir araya getirilmesi ve birtakım sonuçlara ulaşılmasıdır.

Yukarıda sözü edilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bebeklerin duyu organlan doğuştan yetişkinlerin düzeyinde olsaydı, dünyaya uyum sağlamaları ve temel güven geliştirmeleri daha zor olabilirdi.

Parçada önemi vurgulanan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Gelişime ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Dört yaşındaki Ceren'e babası hediye olarak yapboz almıştır. Yap-boz alırken parçaların büyük ve az sayıda olmasına dikkat etmiştir, Ceren böylece yap-bozu rahatça kullanabilmiştir.

Bu durum gelişimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

Soru 9


Organizmanın gerek hücreler veya yapı olarak, gerekse işlevler hakkında bir ayrılık durumundayken, başka bir duruma geçmesidir. Bu geçiş olumlu, olumsuz, geçici, kalıcı, ileri ya da geriye doğru olabilir.

Yukarıda özellikleri verilen gelişimle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Dört yaşındaki Oğuz abisinin yaptığı çizimlere özenir ve abisine kendisine de çizim yapmayı öğretmesini ister. Abisi pek çok kez gösterir ama Oğuz bir şekli düzgün olarak çizmeyi başaramaz.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir öğrencinin paydaları farklı olan kesirleri öğrenebilmesi için rakamları toplamayı, kesir kavramını, paydaları eşit olan kesirleri toplamayı bilmesi ve bunları yapabilecek seviyede olması ve ilgili olması gerekir.

Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 12


Bir annenin hamilelik dönemi bireyin gelişiminde çok önemlidir. Annenin kullandığı ilaçlar, beslen­me biçimi, geçirdiği rahatsızlıklar, psikolojik durumu ve kan uyuşmazlığı gibi faktörler anne karnındaki bireyi ve onun gelişimini önemli ölçüde etkiler.

Yukarıda birey gelişimi için öneminden bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: