Kişilik Gelişim Testi

Kişilik Gelişim Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Kişilik Gelişim Testi çöz.Kişilik Gelişim Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Kişilik Gelişim Testi çöz. Kişilik Gelişim Testi online çöz

Kişilik Gelişim Testi Çöz

Kişilik Gelişim Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Kişilik Gelişim Testi çöz. Kişilik Gelişim Testi çöz

Online Kişilik Gelişim Testi Soruları çöz

Soru 1


Çocukluğundan beri kendisini fazlasıyla çekingen ve ürkek bulan 22 yaşındaki Kaya, kendisinin bu özelliklerini geliştirmek istemiştir ama bunu başaramayınca vazgeçip "insanlar bu kadar küstah ve saldırganken ben kendimi değiştirsem de birşey fark etmeyecek". diye düşünmüştür.

Kaya'nın bu davranışı psikanalitik geleneğe göre aşağıdaki savunma mekanizmalarmdan hangisini yansıtmaktadır?

Soru 2


Günümüzün şehir toplumlarında bir kısım ergenler ailelerinin ve çevrelerindeki bireylerin tüm ısrarlarına rağmen gelecekleri için pek bir çaba göstermezler ve sanki hiçbir zaman sorumlulukları olan bir yetişkin almayacaklarmış gibi yaşamlarını sürdürürler.

Bu gençleri Erikson ve Marcia açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi durumlarını özetleyici bir ifadedir?

Soru 3


Çocukluğundan itibaren ses tellerindeki bir sorundan ötürü sesi kadın sesini andırır bir tizlikle olan Aslan Bey, ergenliğinden itibaren İstanbul'da küçük gazinolarda şarkı söylemiş sonraları birçok albümler çıkarıp ses sanatçısı olarak başarılı bir kariyeri olmuştur. Aslan bu çabaları sayesinde sesini ve kendisini kabul edebilmiştir.

Aslan Bey'in bu davranışı psikanalitik geleneğe göre aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini yansıtmaktadır?

Soru 4


On dokuz yaşındaki Hasan, ilköğretim altıncı sınıftan lise son sınıfa dek kıyafetlerinden, değer yargılarından, mesleki planlarına dek yaptığı önemli seçimlerin hepsinde sorgulamaksızın arkadaşlarına uymuştur.

Bu gençleri Erikson ve Marcia açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi durumlarını özetleyici bir ifadedir?

Soru 5


Çok sevdiği annesini kaybeden 32 yaşındaki Ali Bey, annesinin tedavisini aksattıklarını düşünüp kendisine ve kardeşlerine kızmakta ve bu kızgınlığını gidermek için de hergün çok miktarda alkol tüketmektedir.

Ali Bey'in bu davranışı psikanalitik geleneğe göre aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini yansıtmaktadır?

Soru 6


Erikson'a göre çocuklarına karşı fazlasıyla koruyucu bir tutumu olan anne-babaların koşmak, bisiklet sürmek ve mahalle arkadaşlarıyla oyun oynamaya can atan çocukları evde tutma çabaları aşağıdaki gelişimsel krizlerden hangisinin istendik bir şekilde yaşanmasına engel olur?

Soru 7


Birçok ulusta söylenen halk hikayelerinde. uzun süren düşmanlık ve kine dayalı ilişkiler içinde olan bireyler zaman içerisinde "düşmanlarına benzedikleri" söylenir.

Psikanalitik kurama göre zamanla düşmanlarına benzeme aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 8


On çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Esin doğduğunda annesinin birçok tıbbi sorunları olmuştur. Esin çocukluğunda yeteri kadar ilgi görmediği için küçük yaştan itibaren kendi başının çaresine bakmaya çalışmıştır. Bu ilk yaşantılarının bir sonucu olarak, Esin okuduğu yatılı okuldaki arkadaşlarından, ailesinden veya üniversitedeki arkadaşlarından ayrılırken, birçok tanıdığı insanın aksine, pek hüzün veya üzüntü hissetmemektedir.

Bağlanma kuramcılarına göre Esin aşağıdaki bağlanma stillerinden hangisinin özellikleri göstermektedir?

Soru 9


Kurmay subay olmak için girdiği her sınavı kaybeden üsteğmen Cem, yaşamı boyunca en çok istediği şey olan kurmaylığa erişemeyeceğini anlayınca "bunca yıl boşu boşuna uğraşmışım, ne kadar çocukça davranmışım, askeriyenin bütün yükünü taşımak sanki çok da iyi birşeymiş gibi peşinden koşmuşum" diyerek başarısızlığının üstesinden gelmeye çalışmaktadır.

Cem üsteğmenin bu davranışı psikodinamik anlayışa göre aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine yakın bir davranıştır?

Soru 10


Bütün okul dönemlerinde arkadaşlarına kıyasla sosyal becerileri zayıf olan ve son derece utangaç olan Ufuk'un çocukluk ve ergenlik dönemlerinde pek arkadaşı olmamıştır. Arkadaş edinmek için gösterdiği çabaları sonuçsuz kalınca üniversitede kendi ihtiyaçlarından çok başkalarınkileri önemseyerek yaşamaya başlamıştır. Ufuk üniversitedeki derslerini dahi başkalarının yardımına koşmaktan çalışmaya pek zaman bulamamaktadır.

Ufuk'un bu davranışı psikodinamik anlayışa göre aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine yakın bir davranıştır?

Soru 11


Samsun'da üniversite öğrencisi olan Kenan, çok sevdiği arkadaşının düğününe gitmeyi çok istemektedir. Ancak Tekirdağ'daki düğüne giderse Almanya'dan birkaç günlüğüne izne gelen, yıllardır görmediği ve çok sevdiği dayısını göremeyecektir. Oysa onu görmeyi de çok istemektedir.

Psikanalitik geleneğe göre Kenan'ın bu kararsızlığı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 12


Tuğba, en sevdiği kuzeni Ali'nin düğününe gitmeyi çok istemektedir. Ancak, düğüne giderse iki ay önce aralarında çok olumsuz yaşantıların geçtiği eski sınıf arkadaşı Aylinle karşılaşmayı hiç istememektedir. Ancak, Ali Aylinle evlendiği için düğüne giderse kaçınılmaz olarak Aylin'i görmek durumunda kalacağını bilmektedir. Öte yandan da gitmez ise "Ali'nin yüzüne" bakamayacağını düşünmektedir

Psikanalitik geleneğe göre Tuğba'nın bu kararsızlığı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Paylaş

Etiketler: