KPSS Gelişim Psikolojisi SorularıSoru 1


I. Kohlberg

II. Freud

III. Piaget

IV. Erikson

V. Marcia

Yukarıdaki kuramcılardan hangileri bireylerin "nasıl akıl yürüttüklerini" incelemiştir?

Soru 2


Üniversite son sınıf öğrencisi olan Zeynep, iki yıllık erkek arkadaşından ayrılır. Bu durumla ilgili sorular soran arkadaşlarına, Benim eşim varlıklı biri olmalı, Çünkü okulu bitirdikten sonra çalışmayı düşünmüyorum. Öğrenciyken sevgi ve aşk önemli ama gerçek hayatta yapacağım seçimlerde mantığımla davranmak istiyorum yanıtını verir.

Zeynep'nin bu söyledikleri Kohlberg'in ahlak gelişimi dönemlerinden hangisini yansıtmaktadır?

Soru 3


Aşağıdaki gelişimsel olayların hangisinde cinsiyet farklarının olması beklenmez?

Soru 4


Tuttuğu İstanbul takımının bir Anadolu takımına yenilmesine üzülen birinin maçtan sonra "Olsun, ben Anadolu takımlarının da kazanmasını istiyorum, her maçı kazanamayabiliriz." demesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 5


Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, çocuklarda tersine çevirebilirliğin gelişmesinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi kalıtımla belirlenen özelliklerden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdaki kuramcı-kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre, çocuklarda ve yetişkinlerde sırasıyla aşağıdaki kişilik ögelerinden hangilerinin baskın olması beklenir?

Soru 9


Aşağıdaki gelişim kuramcısı çiftlerinden hangileri kalıtım ve çevreye vurgu yapma açısından doğru sıralanmıştır?

Soru 10


Kendisini fiziksel olarak beğenmeyen üniversite 3. sınıf öğrencisi Temel'in "Dış güzellik geçicidir, önemli olan iç güzelliktir." diye düşünmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 11


Öğrencilerine sırıkla yüksek atlama öğretmeye çalışan bir beden eğitimi öğretmeninin bu çabasında başarılı olması, öğrencilerine ilişkin aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olamaz?

Soru 12


Ahlak gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Üç buçuk yaşındaki Mine'nin oyuncak kedisiyle oynarken sık sık onunla konuşması ve kimi zaman ona küsmesi Piaget'nin aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 14


Iğdır'da, son derece koruyucu bir ailede büyüyen Ceren üniversite giriş sınavından Ankara'da gitmeyi en çok istediği okula yetecek kadar puan almıştır. Öte yandan doğduğu, büyüdüğü şehirdeki arkadaşları ve ailesiyle olmayı da son derece önemsemektedir.

Ceren bu nedenle iki il arasında tercih yapmakta zorlanmaktadır.

Ceren'nin bu durumu aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

Soru 15


Aşağıdaki kuramcılardan hangisi, belirtilen kavramı ilgilendiği gelişimsel alandaki değişimler için belirleyici bir etmen olarak görmemiştir?

Online KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları soruları çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları online çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları Online Çöz

Paylaş

Etiketler: