KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz.KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III online çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III Çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III çöz

Online KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları III Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişimine etki eden olumsuz çevre faktörlerinden biri değildir?

Soru 2


Bedensel gelişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi on aylık bir bebeğin yapabileceği bir hareket değildir?

Soru 3


Gelişimin belli dönemlerinde belirli özellikler yoğun olarak gerçekleşirken belli özelliklerde duraklama görülebilir. Örneğin; boy uzarken kilo artışı, kilo artarken boy uzaması yavaşlayabilir.

Bu özellik, aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 4


Freud; bireye ailesi ve çevresi tarafından kazandırılan, inanç ve ahlaki değerler ile toplumsal kuralların oluşturduğu yapıyı hangi kavramla açıklamaktadır?

Soru 5


Çocukların "toplu monolog" şeklinde iletişim kurmaları Piaget'e göre hangi bilişsel gelişim döneminin bir özelliğidir?

Soru 6


Psiko-seksüel ve psiko-sosyal gelişim ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir ifade değildir?

Soru 7


Piaget'e göre; çocuklar için kuralların değiştirilemez olduğu, her durum ve koşulda kurallara uyulması gerektiği anlayışı hangi yaşlar arası görülmektedir?

Soru 8


Öğretmen, işlediği her konuyu, yakın çevreden almaya, öğrencilerinin varlıkları beş duyu organıyla algılamalarına özen gösteriyor.

Bu yaklaşım aşağıdaki gelişim çağlarından hangisi için daha çok gereklidir?

Soru 9


Bir kimliğe bağlanmaktan kaçınırlar. Bunalımın yaşanmadığı, bağlanmanın olmadığı bir durumdur. En az etkileşimin olduğu aile ilişkileri söz konusudur.

Yukarıda verilenler Erikson'un hangi kimlik statüsünün özelliklerindendir?

Soru 10


Birçok insan, ruhsal bunalım ve acıyı kendine hiç kondurmak istemez, kendine yakıştıramaz, bunu kabullenmek istemez; oysa bunalım içinde olabilir.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?

Soru 11


Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre çocuğun merak duygularının arttığı ve çok soru sorduğu dönem, psiko-seksüel gelişimde Freud'un hangi gelişim dönemine karşılık gelmektedir?

Soru 12


Çocuğun objelerin görülür ve ulaşılabilir olmasalar dahi var olduklarını bilebilmesi Piaget'nin bilişsel gelişim dönemlerinden hangisinde kazanılmaktadır?

Soru 13


Ece'nin oyuncak bebeği ile oynarken bebeği isteklerini yapmadığı için kızıp "şimdi sana ceza vereceğim, canın acıyacak" demesi Piaget'nin zihinsel gelişiminde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 14


Sekiz aylık bir bebeğin eline geçen plastik bir küpü ağzına götürmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Soru 15


Bir çocuğun eline bir taş parçası geçince diliyle yiyecek olup olmadığını yoklayarak tükürmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimde somut işlemler döneminde görülen özelliklerden biri olamaz?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuğun hayatına katkı sağlayan unsurlardan biri değildir?

Soru 18


I. Özgürlük, hak, eşitlik kavramları üzerinde durulur.

ll. Birey kendisi içindir.

lll. Kurallar toplumun ihtiyaçları doğrultusun da değiştirilebilir.

IV. Toplumun onayını almak önemlidir.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramındaki gelenek sonrası düzeyin özelliklerindendir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 4. basamağı ifade eder?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bir insanın özelliklerinden değildir?

Paylaş

Etiketler: