KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları II

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları II

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları II - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları II soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları II

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları IISoru 1


Piaget'ye göre ahlak gelişiminin başlangıcı 6 yaş çivandır. Kohlberg'e göre ise ahlak gelişiminin başlangıcı 4 yaş civarıdır.

Diğer gelişim alanlarının başlangıç noktası 0 yaş olduğu halde, ahlak gellşiminin 4-6 yaş gibi başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Ehliyet (sürücü) kursuna katılabilmek ve sürücü ehliyeti alabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. 18 yaşında olmak, sağlıklı ve görme ile ilgili bazı şartları yerine getirebilir olma gibi... Ehliyet alabilmek için geçmiş yıllarda okuryazar olmak yeterken sonrasında bu uygulama kaldırılmış, ilköğretim mezuniyeti ve diploması şart koşulmuştur.

Sürücü ehliyeti alabilmek için ilköğretim diplomasının şart koşulması aşağıdaki kavramların hangisinin gerekliliği ile ilgilidir?

Soru 3


Havighurt'un gelişim görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4


Piaget'ye göre duyusal motor dönemin (0·2 yaş) ana temasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

Soru 5


On sekiz yaşındaki Serkan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken istediği bölümün puanına ve bu puanı alması için kaç net yapması gerektiğine bakmıştır. Katsayıları farklı olan bölüm retlerini incelerken şöyle akıl yürütmektedir: "Matematikten bu kadar yapamam. Matematikten hedefin altında kaldığımı fizikten telafi edebilirim. 1 fizik netinin katsayısı ne kadar? olmuyor. 1 matematik sorusu yerine 2 fizik sorusu yapmam lazım. Buna da süre yetmez. Türkçe'den fazla yapsam nasıl olur? Bir de onu hesaplayalım..."

Serkan'm yukarıdaki düşünme şekli onda hangi bilişsel özelliğin geliştiğinin ispatıdır?

Soru 6


Vygotsky, bilişsel gelişimin yakınsak gelişim alanı içinde sosyal çevreden daha fazla katkı alabildiğini söylemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky'nln yakınsak gelişim alanı içinde görebileceği bir davranış kazanımıdır?

Soru 7


7. VE 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINfZ.

Yirmi iki yaşındaki Özkan askerden yeni dönmüştür. Bu yaşına kadar karşı cins ile anlamlı ve ileriye yönelebilecek bir ilişki gerçekleştirememiştir. Gerçekte aile kurarak sorumluluk alacak bir kişiliğe de sahip değildir. Karşı cins ile ilişkinin bağlanma, sorumluluk alma, özveri gösterme gibi aile eksenli yanlarını hiç görememektedir. Arkadaşları ile gezmeye çıktığında bu bakış açısının ürünü olarak tanımadığı kızlara laf atabilmekte, seviyesiz tavırlar göstermektedir. Oysa Özkan'ın 17 yaşında kız kardeşi vardır ve onu erkekler sarkıntılık eder diye evden çıkarmamaktadır.

Erikson'a göre Özkan, geliştirmesi beklenen hangi kişilik özelliğine sahip olamadığından sorunlar yaşamaktadır?

Soru 8


Özkan'ın ürettiği savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Piaget 6 - 12 yaş arası çocukların ahlaki gelişim olarak dışsal kurallara bağlılık aşamasında olduğunu düşünür.

6 - 12 yaş çocuğunun ahlaki gelişim düzeyi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 10


Kızlarda ve erkeklerde ergenliğe erken geçişin aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisi kesinlikle yoktur?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecine girmiş bireyin davranışlarından olamaz?

Soru 12


Tek yumurta ikizlerinin fiziksel, bilişsel ve kişilik özellikleri daha yüksek oranda benzediği halde, çift yumurta ikizlerinin bu özellikler bakımından daha az benzeşme göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Piaget'nin şema kavramı ile ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


Piaget, nesne sürekliliğini kazamımamış bebeğin nesnenin ardından takip eden gözlerle bakmaması, sanki başka bir yerden geri gelecekmiş gibi çevreye bakınmasına .............. adını vermektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisinin gelmesi daha doğrudur?

Soru 15


"Ali Elif'ten uzun, Elif'te Zeynep'ten uzun ise, Ali'nin Zeynep'ten de uzun olması gerektiğini" bireyin göderiyle görmeden, salt akıl yürütme ile başarılabilmesi hangi bilisşel döneme denk gelir?

Soru 16


Piaget'ye göre bir çocuğun kendi bardağını, babasının ya da annesinin bardağından ayırt edebilir hale geldiği ve bilişsel gelişim dönemi ve bu durumu tanımlayan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

KPSS Gelişim Psikolojisi Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.