2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz.2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV online çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV Çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV çöz

Online 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV Soruları çöz

Soru 1


Sınıfta öğretmeninden azar işiten Ayşe eve geldiğinde annesine bağırmış ve onunla tartışmıştır.

Bu durum aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanır?

Soru 2


Öğrencilerde benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranış şekillerinden hangisinden kaçınmalıdır?

Soru 3


Temizlikçi olarak yeni işe başladığı bir iş yerinde birey ilk temizlik işlerini iyi yaptığı için patronundan ek mesai ücreti alınca daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Soru 4


Öğretmenin sınıfta olumlu davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür.

Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinin yürütülmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkat etmelidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir süreci ifade etmez?

Soru 7


Klasik koşullanma aşağıdaki hangi yaklaşımların geliştirdiği bir öğrenme yaklaşımıdır?

Soru 8


Pavlov, klasik koşullanma deneyinde köpeğe, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir kaç kez tekrar eder. Köpeğin artık salya akıtmadığı görülür.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Soru 9


Edimsel koşullanmanın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Bir davranışın sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın sonucu acı ve elem veriyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kalkar.

Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramların hangisin aittir?

Paylaş

Etiketler: