KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi II

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi II

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi II - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi II soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi II

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi IISoru 1


Anadolu'nun kırsal yörelerinde bir gencin beğendiği kızla evlenmesi için gerekli olan şartlardan bir tanesi askerliğini yapmış olmasıdır.

Askerlik yapmamış olan bir gence kızı istemeye gittiğinde "askerlik bile yapmamış" denmesi askerliğin nasıl algılandığına işarettir?

Soru 2


Doğuştan getirilen mizaç özellikleri bireyin kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptirler. Ancak, mizaç tek başına belirleyici değildir. Mizaç özellikleriyle anne-baba özelliklerinin uyumu da önemlidir.

Bu düşünce aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 3


Etoloji alanında çalışmalar yürüten bazı araştırmacılar, doğum yapan keçilerin doğumdan sonra ilk gün yavrularına dokunamamaları ve koklayamamaları halinde daha sonra onlara karşı reddedici davrandıklarını, kabul etmek istemediklerini gözlemişlerdir.

Parçaya göre, anne keçilerin yavrularıyla olan ilişkilerinde gözlenen bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Aşağıdaki özelliklerden hangisinin en düşük düzeydeki bir gelişimsel dönemde görülebileceği söylenebilir?

Soru 5


Olgunlaşma kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Anadolu'da birçok ailede bebekler kundak olarak adlandırılan bezlerde sıkı sıkıya sarılı bir biçimde tutulurdu.

Bebeklerin ilk aylarda kundakta tutulması psikomotor gelişim açısından aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkileyebilir?

Soru 7


Aşağıdaki "dönem-kritik davranış" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Davranışçı kurama ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde olgunlaşma ve fiziksel değişimler bireyin gelişimini göreli olarak daha az etkiler?

Soru 10


Okul dışındaki zamanlarının çok büyük bir kısmını internet kafelerde geçirip aileleriyle ve akranlarıyla yeteri kadar etkileşim kuramayan çocukların, internetle zaman geçirmemiş olan büyük kardeşlerine kıyasla daha saldırgan davrandıklarını ifade eden bir gelişim uzmanı aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisine vurgu yapmaktadır?

Soru 11


İnsanlar dil edinmeye yatkın bir programla doğarlar. Buna karşın, yaşamın ilk yıllarında birkaç çene ve boğaz ameliyatı geçirmiş ve konuşmaları engellenmiş çocuklar dil edinmede yaşıtlarından geri kalabilmektedirler.

Bu durum dil gelişiminde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 12


Ali Bey, altı yaşındaki çocuğunun gelişim sürecini gözlediğinde, onun daha önce yapamadığı bir beceriyi nasıl daha iyi yapar hale geldiğini fark etmiştir.

Ali Bey'in çocuğuna ilişkin bu gözlemi gelişimle ilgili kavram çiftlerinden en iyi hangisiyle ilişkilidir?

Soru 13


Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir?

Soru 14


Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


Farklı gelişim dönemlerinde farklı gelişimsel alanlara ilişkin değişimlerin öne çıkması aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 16


Bağlanma kuramcılarına göre güvensiz bağlanma stilleri edinmiş çocukların 2 yaşından sonra bu stilleri güvenli bağlanmaya dönüştürmeleri pek mümkün değildir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Paylaş

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

fatih66
Doğru: 16
100 Puan
CAGDAS
Doğru: 16
100 Puan
Onuran
Doğru: 16
100 Puan
ali.trsn
Doğru: 16
100 Puan
bilişimci
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri