KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş Test

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş Test

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş Test - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş Test soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş Test

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş TestSoru 1


Bir bebek oturmaya ya da yuvarlanmaya başlamadan önce başını dik tutabilmeyi ve emekleme ye başlamadan önce de oturabilmeyi başarır.

Yukarıdaki açıklama hangi temel gelişim ilkesi için uygun bir örnek oluşturur?

Soru 2


Fenotipin hem genlerden hem de çevreden etkilendiği genetik iletim örüntüsüne çok faktörlü kalıtım örüntüsü denir.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi çok faktörlü kalıtım örüntüsü sonucu ortaya çıkmaktadır?

Soru 3


Okul öncesi dönemde erkek çocuklar kızlardan daha uzun ve ağır olmalarına karşın kız çocuklarının ince motor kaslarının gelişimi erkek çocukların gelişiminden daha ileridir. Bu durum göz önüne alındığında aynı yaşlarda farklı cinsiyetlerdeki çocukların düğme ilikleme, makas kullanma gibi işlerdeki başarılarını karşılaştırmamak gerekir.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile en iyi açıklanabilir?

Soru 4


• Çocuğun boyunun 4 yaşında doğum anına oranla 2 kat artması

• Daha önce yardımla oturabilen çocuğun 7 aylıkken yardımsız oturabilir hale gelmesi

• Çocuğun piyano çalabilmesi için ön bilgi ve isteğinin olması

Yukarıda verilenlerle ilgili kavramlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi gelişimin, temel kavramlarından olan "büyüme"nin tanımıdır?

Soru 6


Eğitim ortamında bireylerin yaş değişkenine göre belirli becerileri kazanma ve öğrenme konusunda avantajlı olduğu, uyarıcıların en güçlü etkiyi yaratacağı dönem aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisi ile açıklanır?

Soru 7


Çocuğun kol ve bacakları ile tüm organlarını kullanmada güç ve hız kazanması, beden organları arasında eşgüdüm sağlanması ve onları denetim altına almada becerikli duruma gelmesi aşağıdaki gelişim alanlarından hangisi ile ifade edilir?

Soru 8


Bir öğretmenin çocukların bedensel ve devinsel gelişimlerine yönelik olarak bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri olamaz?

Soru 9


Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişimin temel kavramlarından olan olgunlaşmayı açıklar niteliktedir?

Soru 10


2-6 yaş arasındaki çocuklar nesnenin konumu ya da fiziksel biçimi değiştiğinde sayı, miktar ve hacminin de değiştiğini sanmaktadırlar.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 11


İnsan hayatında bazı uyarıcıların en güçlü etkiye sahip olduğu zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimlerinde bir takım fizyolojik, psikolojik ve kültürel olaylar gelecekteki gelişim üzerinde etkilidir. Bu olaylar olması gereken zaman diliminden daha önce ya da sonra ortaya çıktığında daha az etkilidir ve gelecekteki yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar niteliktedir?

Soru 12


Bir çocuğun dört işlemi öğrenebilmesi için dört işlemi kavrayabilecek olgunluğa ulaşması, sayma, toplama gibi bilgi ve becerilere sahip olması aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?

Soru 13


Kalıtımla gelen zeka potansiyelinin uygun eğitim yaşantıları ile desteklenmediği takdir de yeterince gelişmediği gözlenmektedir.

Yukarıdaki ifade de gelişimi etkileyen faktörlerden hangisinin etkisinden söz edilmektedir?

Soru 14


I. Eğitim öğretim faaliyeti ön plandadır.

II. Öz bakım becerileri gelişir.

III. Düşünmek için düşünür ve ideali arar.

IV. Gençlere rehberlik ederler.

V. Belli zamanlarda uyuyup belli zamanlarda uyanık kalma öğrenilir.

Yukarıda belirtilen gelişim görevleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde görüldüğü gelişim dönemleri sırası dikkate alınarak doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

KPSS Gelişim Psikolojisine Giriş Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

derya duran
Doğru: 14
100 Puan
ugrcn
Doğru: 14
100 Puan
emin cagan
Doğru: 14
100 Puan
gulsemin er
Doğru: 14
100 Puan
glsssmglsss
Doğru: 14
100 Puan