Gelişimin Temel İlkeleri Testi

Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz.Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz. Gelişimin Temel İlkeleri Testi online çöz

Gelişimin Temel İlkeleri Testi Çöz

Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz. Gelişimin Temel İlkeleri Testi çöz

Online Gelişimin Temel İlkeleri Testi Soruları çöz

Soru 1


o Birey, gelişimin bu döneminde erkek ve kız kavramlarının ne anlama geldiğini bilir.

o Birey, tuvalet eğitimi alışkanlığını kazanır.

o Birey, doğru ile yanlışı ayırt edebilir ve vicdan gelişiminin başlangıcıdır.

Yukarıda bazı temel özellikleri verilen yaşam dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Dil gelişimi sürecinin agulama döneminde "d" ve "e" harflerini bir araya getirerek "-de, -de" şeklinde heceler oluşturan çocuk; tek sözcük evresinde ise bu iki -de'yi bir araya getirerek "dede" demeyi ve iki sözcük evresinde ise dede kelikelimesine bir kelime daha ilave ederek "dede su" demeyi öğrenir.

Çocukların dil gelişimlerindeki izledikleri bu seyir gelişimin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


"Bireyin anadilindeki ilerlemelere bağlı olarak, düşünme ve iletişim yeteneği de gelişir." düşüncesi, gelişimin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisini desteklemektedir?

Soru 4


Önce kuşaklardan çocuğa kalıtım yoluyla geçen özelliklerin tümüdür (I). Genetik yapının çevreyle etkileşimi sonucunda oluşan yapının dışarıdan gözlenebilen şeklidir (II).

Gelişimle ilgili yukarıdaki metinde I ve II rakamlarının yerine getirilmesi gereken kavramlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi bebeklik ve ilk çocukluk döneminin gelişim görevlerinden birisi değildir?

Soru 6


Bir ruh sağlığı uzmanı bir tıp kongresinde "Türleri ve yoğunlukları ile çeşitli ağrılar karşısında her hasta genetik yapısına ve psikolojik durumuna göre farklı tepkiler verir." demiştir.

Ruh sağlığı uzmanının bu görüşü, gelişimin aşağıdaki ilkelerinden hangisini desteklemektedir?

Soru 7


Bir konuşma terapisti, çocuklarda dil gelişimi ile ilgili bilimsel bir etkinlikte Aile içi iletişimin televizyon nedeniyle yok olması çocuklarda konuşma güçlüğünün temel nedenlerinden birisidir. demiştir.

Konuşma terapisti bu yaklaşımı ile dil gelişiminde aşağıdaki faktörlerden hangisinin önemine vurguda bulunmaktadır?

Soru 8


Günümüz dünyasında, taşımacılık sektörünün gelişmesi ve gidilecek yer seçeneklerinin çoğalması, yolculuğu da "tur şirketleri için" herhangi bir ürün" haline getirmiştir." ifadesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 9


"Bireyin yaşı, güdülenmişlik düzeyi, önceki öğrenmeleri, ilgisi, tutumu, sağlık durumu, yetenekleri ve benzeri özellikleri; yeni bir öğrenme durumunda etkili olan başlıca faktörlerdir." ifadesi, en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 10


Çocuklar, doğdukları andan itibaren okuma yazmayı öğrenebilme potansiyeline sahip bulunmalarına rağmen, genellikle 6 yaşından itibaren el - göz eşgüdümü kurabilir ve okuma yazmayı öğrenebilme yeterliğine ulaşırlar.

Çocuklardaki bu değişim, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Bir çocuğun bir yaşındayken erişemediği bir yüksekliğe iki yaşına geldiğinde dokunabilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Paylaş

Etiketler: