KPSS Tarih İç Politika Test I

KPSS Tarih İç Politika Test I

KPSS Tarih İç Politika Test I - çöz

KPSS Tarih İç Politika Test I soruları cevapları
KPSS Tarih İç Politika Test I

KPSS Tarih İç Politika Test ISoru 1


I.TBMM'nin açılması

ll. Saltanatın kaldırılması

lll. Halifeliğin kaldırılması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 2


Yeni Türk Devleti'nde ilk Cumhuriyet Hükümeti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanının bir sonucudur?

Soru 4


Halifeliğin kaldırılmasında;

I. Abdülmecit Efendi'nin devlet başkanı gibi hareket et­mesi,

ll. Halifelik kurumunun Cumhuriyet rejimine ters düşmesi,

lll. Bazı TBMM üyelerinin halifeliği millet iradenin üzerinde görmeye başlaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te yaşanan ge­lişmeler arasında gösterilemez?

Soru 6


20 Nisan 1924'te kabul edilen Türk Devleti'nin ikinci anayasasının önemli maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 7


Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın kurulmasında;

I. Yapılacak işleri belli bir sistem içinde toplama

ll. Orduyu siyasetten tamamen ayırma

lll. Hedefleri belirtip milleti aydınlatma

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi­lir?

Soru 8


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları ara­sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 9


Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan;

I. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

ll. Menemen Olayı'nın çıkması

lll. Mustafa Kemal'e suikast girişiminin gerçekleşmesi

IV. Halifeliğin kaldırılması

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


TBMM'nin Şeyh Sait isyanı'nı bastırmak için aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 12


Şeyh Sait isyanı'nın başlaması aşağıdaki meselelerden hangisinin Türk Devleti'nin aleyhine çözümlenmesine neden olmuştur?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, , politika, deneme, sinav
KPSS Tarih İç Politika Test I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sym
Doğru: 10
83.3 Puan
yunus emre
Doğru: 10
83.3 Puan
aysenr.sen
Doğru: 9
75 Puan
feyzi73
Doğru: 9
75 Puan
hilmivezir
Doğru: 9
75 Puan