KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test çöz. KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test online çöz

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test çöz. KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test online çöz

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test çöz.KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test Çöz

KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test çöz. KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test online çöz

Online KPSS İktisadi Doktrinler Tarihi Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre bir ülkenin zenginliği azalıyorsa başka bir ülkenin zenginliği artar?

Soru 2


Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre tarıma yapılacak teşvik ve destekler sayesinde ulusal refah artacaktır?

Soru 3


A.B. Laffer aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin en önemli savunucusudur?

Soru 4


Klasik Yaklaşımda yatırım - tasarruf eşitliğini sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Para talebi, az sayıda belirli değişkenIerin istikrarlı bir fonksiyonudur. Bu değişkenler içerisindeki en önemli faktör, sürekli gelirdir. 

Paragrafta belirtilen analiz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki analizlerden hangisi A. Marshall'a aittir?

Soru 7


Aşağıdaki analizlerden hangisi, enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar?

Soru 8


Dışlama etkisi kavramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Soru 9


Keynes'e göre bir ekonomideki toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Keynesyen Yaklaşımda faiz aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 11


Monetarist Yaklaşıma göre emek arzı aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonudur?

Soru 12


Aşağıdaki analizlerden hangisi J.B. Clark'a aittir?

Soru 13


Monetarist Yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi değişmeden toplam harcamalar değişmez?

Soru 14


Arz Yanlı iktisat Yaklaşımına göre aşağıdaki politikalardan hangisi enflasyonıst etkiyi önlemek amacıyla kullanılabilir?

Paylaş

Etiketler: